erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 303408   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303408

Beschrijving

In oorsprong 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, waarvan enkel het indrukwekkende boerenburgerhuis en de schuur zijn bewaard, op een erf dat aan de straat afgesloten is door een muur met hekwerk.

Historiek

Boerenhuis opgetrokken op een oudere site waar in 1825 Carolus Belsack een huis bezat (primitief kadasterplan). Dat volume staat nog niet ingetekend op de Ferrariskaart waardoor de site ten vroegste kan teruggaan tot de late 18de eeuw. In 1863 werd het woonhuis door Josefus Rodenbosch vergroot en nieuwe, inmiddels verdwenen agrarische gebouwen werden opgetrokken. In 1896 bouwde Petrus Rodenbosch-Mosselmans de langsschuur aan de straat.

Beschrijving

Boerenburgerhuis met schuur op een groot rechthoekig perceel. De gebouwen, in kern uit de tweede helft van de 19de eeuw, bevinden zich rond een deels gekasseid erf aan straatzijde, afgesloten door een gietijzeren afsluiting op een bakstenen muur en een gietijzeren hek tussen vierkante pijlers met hardstenen afdekstenen. Het hekwerk op een bakstenen muur is traditioneel vormgegeven met spijlen die zijn uitgewerkt als een morgenster en speerpunten.

De twee gebouwen zijn parallel met elkaar en parallel met de straat gebouwd, met het woonhuis aan zuidzijde van het erf, en de schuur aan straatzijde.

Onderkelderd bakstenen eclectisch woonhuis van het dubbelhuistype met drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak (nok evenwijdig met de straat, mechanische pannen). Het woonhuis stond er wellicht al in 1863, maar het opvallende parement van de voorgevel, gericht naar de straat, is typerend voor de periode rond 1900, wat wijst op een vermoedelijke uitbreiding of vernieuwbouw in die periode.

De lijstgevel kreeg een bakstenen parement op plint in blauwe hardsteen. Klassieke indeling van de gevel met regelmatig in de traveeën geplaatste rechthoekige muuropeningen in hardstenen omlijstingen, houten kroonlijst, doorlopende onderdorpels van de bovenvensters en nadruk op het middenrisaliet. Het veelkleurige siermetselwerk, met geometrische patronen in witte en grijze baksteen, geeft de woning haar eclectische karakter. Muurbanden en een cordonlijst delen het pand horizontaal op terwijl verdiepte muurvlakken met een muizentandlijst het pand verticaal opdelen. De bakstenen achtergevel van het woonhuis is verbouwd; de zijpuntgevels met kunstleien bekleed.

Het bij het woonhuis aansluitende bijgebouw telt één bouwlaag aan de erfzijde en telt door het afhellende terrein twee bouwlagen aan de achterzijde. Het heeft een pannen zadeldak. De langsschuur telt drie traveeën onder een zadeldak. Rode verankerde baksteenbouw; in de westelijke puntgevel (erfzijde) zit een rechthoekige poortopening onder rondbogig spaarveld.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitief Kadasterplan en legger, afdeling I (Beersel).
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling I (Beersel), 1865/21 en 1897/10.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303408 (Geraadpleegd op 24-09-2020)