erfgoedobject

Stekerij Oud Beersel

bouwkundig element
ID: 303411   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303411

Beschrijving

Bekende geuzestekerij waarvan de oorsprong terug gaat tot het laatste kwart van de 19de eeuw.

Historiek

Landbouwer Jeronimus Hofmans produceerde rond 1882 (stichtingsjaar van de stekerij) lambiek en geuze op de Laarheide. Zijn dochter Catharina Hofmans huwde met de stekerszoon Egidius Vandervelden (Kasteelstraat 49-51). Egidius verbouwde in 1922 de hoeve van zijn schoonvader op de Laarheide tot moderne stekerij. Kort voor de Tweede Wereldoorlog begon hij ook met een brouwerij op deze locatie. In 1934 werd het resterende deel van de boerderij en karrenhuis vervangen door een herberg (nummer 228). Henri Vandervelden, zoon van Egidius, nam in 1953 de brouwerij-stekerij over en gaf zijn bedrijf de naam 'Oud Beersel'. De brouwerij sloot in 2002. Een heropstart gebeurde in 2005, enkel als stekerij.

Beschrijving

De stekerij Oud Beersel is gevestigd in een rechthoekig bakstenen complex van twee achter elkaar gelegen gebouwen van drie bouwlagen, gelegen achter de rijbebouwing langs de Laarheidestraat. Het complex werd in drie bouwfases gerealiseerd. In de vrije westelijke zijgevel zijn de verschillende bouwfases nog herkenbaar dankzij de bouwsporen en het gebruikte materiaal. Op de zichtbare gevel aan de Laarheidestraat staat een reclameschildering met de tekst: "Bierkelders/ 1882/ Oud Beersel/ Geuze Kriek/ Henri Vandervelden natuurbier", geschilderd in rode en zwarte letters op een witte achtergrond. De naam Henri Vandervelden en het jaar herinneren aan de voorloper van de stekerij in de Kasteelstraat.

De stekerij gaat terug op twee achter en tegen elkaar gelegen biermagazijnen van twee bouwlagen in rode baksteen onder parallelle zadeldaken, gebouwd voor 1930 door Egidius Vandervelden-Hofmans. Het zuidelijke gebouw is onderkelderd; de kelder heeft troggewelven en een bakstenen vloer. Op de gelijkvloerse verdieping bleef de ondersteuning met I-ijzers en troggewelven bewaard. Een eerste uitbreiding aan de oostzijde van dit basiscomplex dateert van 1934. Opnieuw is er in het kadaster sprake van een biermagazijn.

In 1953-54 werd de brouwerij uitgebreid en verhoogd met één bouwlaag door Henri Vandervelden-Asselbergh. Daarbij verdween de uitbreiding van 1934. Vermoedelijk werden dan de betonstructuur en de betonnen vloeren aangebracht. Op dat ogenblik waren er drie achter elkaar gelegen zadeldaken, parallel aan de straat, belegd met rode pannen. In 2015 werd het dak vernieuwd. De muren werden opgehoogd en de zadeldaken werden vervangen door één zadeldak. De nieuwe constructie is intern zichtbaar.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling I (Beersel), 1930/32, 1934/34 en 1953/52.
  • DEBRAEKELEER W., DEBUSSCHER G., DESMEDT M., MEURISSE R., NEVENS M., WALSCHOT L. &amp & WINDERICKX E. 2013: Brouwerijen en bierstekerijen in Beersel, Beersel, 39-42.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stekerij Oud Beersel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303411 (Geraadpleegd op 27-02-2020)