erfgoedobject

Hoogstamboomgaard van het kasteel van Rullingen

landschappelijk element
ID
303560
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303560

Beschrijving

Het in de eerste helft van de 17de eeuw tot waterkasteel in Maaslandse stijl verbouwde kasteel van Rullingen is op de kabinetskaart van de Ferraris (1771 – 1778) langs drie zijden door hoogstamboomgaarden omringd. Op het Vóór-primitief kadasterplan van 1809 verwijst onder meer een grillig gevormde vijver naar de nieuwe parkaanleg, waarbij ten zuiden een grote boomgaard van circa 2ha 23a bewaard bleef. De huidige boomgaard van circa 5ha 39are neemt de zuidoostelijke helft van het domein in beslag en is onafgebroken als hoogstamboomgaard in gebruik gebleven.

In de periode 1982-1985 werd de boomgaard op initiatief van de Dienst Parken en Domeinen Bokrijk beplant met historische fruitvariëteiten die niet langer een economisch nut hebben. De collectie zeldzame hoogstamfruitrassen in het fructuarium, in totaal 502 fruitbomen, bestaat uit 85 kersenvariëteiten en een 50 tal pruimenvariëteiten in het noordelijke deel van de boomgaard en achter het jachthuis, langs de randen aangevuld met negen soorten stroopperen.

De huidige toestand van de boomgaard is goed. Deze bevat een groot bestand aan oude bomen, gemengd met jongere aanplant. De boomgaard wordt nog steeds beweid en bezit aan de noordzijde en langs de straat een geschoren veekeringshaag van eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna). Langs de westzijde zorgt de prikkeldraadbegrenzing er voor dat het park visueel in de boomgaard doorloopt.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekidentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

 • DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M., 2007, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.

Bron     : -
Auteurs :  Claes, Jonas, Michiels, Marijke
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Berlingen en Kuttekoven

 • Is deel van
  Rullingen

 • Is gerelateerd aan
  Domein van Rullingen

 • Is gerelateerd aan
  Kasteel van Rullingen met Engels park


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoogstamboomgaard van het kasteel van Rullingen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303560 (Geraadpleegd op )