Aarschotstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Aarschotstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte, aan het einde geknikte straat van de Mechelsesteenweg naar de Molenstraat. Aangelegd in de late jaren 1840 en oorspronkelijk Vredestraat genoemd. De huidige benaming dateert van 1919, en herdenkt één van de tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaarst getroffen steden in België, Aarschot. Het tracé wordt aan de pare zijde halverwege onderbroken door de Aarschotsteeg, oorspronkelijk Vredesteeg genoemd.

De eerste bouwaanvragen werden ingediend in 1848, en het gros van de oorspronkelijke bebouwing kwam tot stand tijdens het derde kwart van de 19de eeuw. Hiervan zijn nog slechts schaarse restanten bewaard, veelal sterk verbouwd. Tot de meest gave voorbeelden van doorsnee neoclassicistische bebouwing behoort het nummer 19. Rijtje van vijf gekoppelde arbeiderswoningen van twee bouwlagen en elk twee traveeën in de Aarschotsteeg nummers 11-15. Nieuwbouwcomplexen op de hoeken met de Mechelsesteenweg.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Aarschotstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in second-empirestijl

Aarschotstraat 18, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.