erfgoedobject

Geheel van winkel- en burgerhuizen in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 303767   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303767

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel gevormd door een winkelhuis en twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, ingeplant op de hoek van de Anselmostraat en de Fourmentstraat. Volgens de bouwaanvraag uit 1895, werd het vastgoedproject voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Louis-Corneel Buisseret-Fierens. Deze was in Antwerpen actief vanaf 1870 tot begin jaren 1900.

Winkelhuis

Het winkelhuis (Anselmostraat 73) met een gevelbreedte van twee en drie traveeën, omvat drie bouwlagen onder een afgeschuind zadeldak (nok loodrecht op de Anselmostraat). De bepleisterde en beschilderde, door kordons gelede lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond, rust op een plint uit blauwe hardsteen. Bewaarde houten winkelpui en vitrine, samengesteld uit pilasters met wortelmotief en een entablement, in de drie rechter traveeën. De pui wordt zijde Anselmostraat bekroond door een gevelbreed balkon met smeedijzeren borstwering. Verder regelmatige gevelordonnantie met registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, op de bovenverdiepingen in geriemde omlijsting met oren en onderdorpel. Een klassiek hoofdgestel met houten op klossen vormt de gevelbeëindiging. Vernieuwd schrijnwerk; behouden gietijzeren voetschrapers.

Burgerhuizen

Van de flankerende burgerhuizen is het rechter pand (Anselmostraat 75) hoger opgetrokken, daar waar de kroonlijst van het winkelhuis doorloopt over het linker pand (Fourmentstraat 43). Beide drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder een zadeldak, onderscheidt het rechter pand zich door een volwaardig souterrain. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels met schijnvoegen op de begane grond, rusten op een plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door waterlijsten, legt de compositie telkens de klemtoon op het geblokte middenrisaliet. Dit laatste wordt in het linker pand gemarkeerd door een balkon, en in het rechter pand door een rechthoekige houten erker met bekronend ijzeren balkon. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema met registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, op de bovenverdiepingen in geriemde omlijsting met oren en onderdorpel. Het portaal met bovenlicht van het rechterpand heeft een extra entablement. Een klassiek hoofdgestel met gekorniste houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van inkomdeuren en vensters is integraal bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies en de gietijzeren voetschrapers.

Beide plattegronden beantwoorden aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1895#71.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Geheel van winkel- en burgerhuizen in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303767 (Geraadpleegd op 26-09-2020)