erfgoedobject

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 303773   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303773

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer E. Monu, naar een ontwerp door de architect Jules Dries uit 1901. Het pand maakt deel uit van een homogene, nagenoeg intact bewaarde huizenrij (nummers 13 tot 37), die grotendeels uit de jaren 1880 en 1890 dateert, met een neoclassicistische architectuur representatief voor het karakter van deze wijk.

Jules Dries wiens loopbaan eind jaren 1890 van start ging, realiseerde rond de eeuwwisseling een groot aantal burgerhuizen in conventionele neoclassicistische stijl, met name in de wijk Zuid. De woning Monu is representatief voor dit vroege oeuvre. Wellicht pas in de jaren 1910 begon de architect een gematigde art nouveau simultaan toe te passen met projecten in beaux-artsstijl. Tot zijn belangrijkste realisaties uit deze periode behoort de music-hall en bioscoop uit 1914 in de Quellinstraat, bekend als Cinema Eden of Ciné Quellin.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning twee bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak (leien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel, met bossage op de begane grond, rust op een bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de zware puilijst met meanderfries en kordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op het zijrisaliet. Dit laatste wordt gemarkeerd door het portaal, een balkon met doorgetrokken geajoureerde borstwering en smeedwerkvulling, en een driehoekig fronton, beide op consoles. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, met registers van rechthoekige muuropeningen, de bovenvensters in geriemde omlijsting met oren en entablement. Een klassiek hoofdgestel met gekorniste houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur, vensters en dakkapellen is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies en gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1901#306.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303773 (Geraadpleegd op 24-02-2020)