erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 303837   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303837

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in sobere eclectische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Van Olffen, naar een ontwerp door de architect Eugène Geefs uit 1906.

De woning Van Olffen behoort tot het rijpe oeuvre van Eugène Geefs, die actief was vanaf omstreeks 1885 tot zijn overlijden in 1925. Omstreeks 1890 realiseerde hij een bescheiden reeks woningen voor de Société Anonyme pour la construction de maisons bourgeoises in de wijk Zurenborg. Tot de belangrijkste vroege werken behoort het verdwenen Tolhuis, dat Geefs samen met Joseph Schadde ontwierp. Uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog zijn slechts een beperkt aantal burgerhuizen bekend, zonder uitzondering in klassiek geïnspireerde eclectische stijl. Voor twee kastelen in opdracht van de grafelijke familie Moretus Plantin de Bouchout, "Klaverblad" te Wilrijk en "Rodenburg" te Hove, paste de architect op het zelfde moment de neo-Vlaamserenaissance-stijl toe.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De sobere lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, geaccentueerd door zwarte baksteen voor speklagen, ontlastingsbogen en borstweringen, op een hoge plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door waterlijsten, legt de compositie de klemtoon op de middenas, die op de eerste verdieping wordt gemarkeerd door een balkon met consoles en ijzeren borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van getoogde deur- en vensteropeningen met lekdrempels. Een klassiek hoofdgestel met een houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging. Behouden houten inkomdeur en smeedijzeren souterraintralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1906#1325.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303837 (Geraadpleegd op 27-01-2020)