erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 303842   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303842

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Ch. Van Ryckeghem, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Dermond uit 1903.

De woning Van Ryckeghem behoort tot het vroege oeuvre van Ferdinand Dermond, die als architect actief van begin jaren 1900 tot eind jaren 1950. Aan het begin van zijn carrière liet hij zich opmerken met ontwerpen in vernieuwende art nouveau, zoals de woning Laruelle aan de Arthur Goemaerelei uit 1906. Omstreeks 1910 evolueerde zijn architectuur naar een behoudend beaux-arts- of neotraditioneel idioom, dat ook zijn oeuvre uit het interbellum kenmerkte. Een representatief voorbeeld van deze koerswending is het appartementsgebouw Van Looy uit 1929 aan de Jan Van Rijswijcklaan.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde. De sobere lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door rode en zwarte baksteen voor ontlastingsbogen, een baksteenmozaïek op de borstwering, onderdorpels en de fries. Witte natuursteen is gebruikt voor speklagen, kraagstenen, lateien, een waterlijst, sluitstenen en consoles, blauwe hardsteen voor de plint, puilijst en lekdrempels. Geleed door de puilijst en asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op de brede zijtravee. Deze laatste wordt in de bovenbouw gemarkeerd door kolossale pilasters met smeedijzeren sierankers, en tweelichten, op de eerste verdieping voorzien van een Frans balkon met gebuikte ijzeren borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema met registers van achtereenvolgens getoogde, rechthoekige en rondbogige muuropeningen, de laatste met diamantkopsleutels; inkomdeur met ingesnoerd bovenlicht op kraagstenen. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen omvat de begane grond een suite van salon en veranda, met de keuken annex wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1903#1646.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303842 (Geraadpleegd op 12-08-2020)