erfgoedobject

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 303948   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303948

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer Vernay, naar een ontwerp door Louis Hendrikx uit 1911. De architect was beheerder van het bouwbedrijf Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", dat tussen 1908 en 1914 in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen tot stand bracht, voor eigen rekening of in opdracht van derden. Louis Hendrikx begon zijn loopbaan midden jaren 1890, en was vermoedelijk actief tot kort vóór of na de Tweede Wereldoorlog. Zijn ontwerpen voor "Antwerpsche Bouwnijverheid" worden over het algemeen gekenmerkt door een conventioneel eclecticisme, materiaalpolychromie en decorelementen ontleend aan de art nouveau.

Met een gevelbreedte van respectievelijk twee ongelijke en drie traveeën, omvatten de rijwoningen drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels rusten op een plint uit blauwe hardsteen. Geleed door de puilijst, beantwoordt het linkerpand (nummer 55) aan een asymmetrische compositie, met de klemtoon op de brede, door kolossale pilasters en balustrades gemarkeerde zijtravee. Het nadrukkelijk horizontaal gelede rechter pand (nummer 57) is axiaal van opzet, geaccentueerd door een middenrisaliet met balustrades. Verder beantwoorden de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige, korfbogige of getoogde deur- en vensteropeniningen in stucomlijsting met sluitsteen en onderdorpel. Het decor van guirlandes, medaillons en chutes op borstweringen, friezen en pilasters is ontleend aan de Lodewijk XVI-stijl. Een klassiek hoofdgestel met gekorniste houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Het schrijnwerk is vernieuwd; de smeedijzeren keldertralies en gietijzeren voetschrapers bleven behouden.

De plattegronden beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1911#1901.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303948 (Geraadpleegd op 12-08-2020)