erfgoedobject

Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 303950   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303950

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van drie burgerhuizen met voortuin in eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Georges Matthyssens uit 1910(-1911?). Opdrachtgever was de heer V. Lekeu, toenmalig eigenaar van het Hof van Biart in de Karel Oomsstraat. Aanvankelijk was het vastgoedproject gepland op de oude rooilijn van de Desguinlei, in het verlengde van de links aanpalende panden. Door de verplichting op de nieuwe rooilijn te bouwen, met vrijlating van de voortuinstrook, diende het ontwerp te worden aangepast. Deze definitieve bouwplannen werden niet teruggevonden. Lekeu liet ongeveer gelijktijdig door Matthyssens twee burgerhuizen optrekken in de Karel Oomsstraat (nummers 63-65), een geheel van vier burgerhuizen in de Biartstraat en nog twee gehelen van elk vier burgerhuizen hoger- en verderop aan de Desguinlei (nummers 52-58 en nummers 76-82), alle gelegen in hetzelfde bouwblok.

Het ensemble behoort tot het late oeuvre van Georges Matthyssens, die vanaf eind jaren 1870 een succesvolle loopbaan uitbouwde in Antwerpen, maar na de Eerste Wereldoorlog niet meer actief lijkt te zijn geweest. In deze laatste fase van zijn loopbaan combineerde de architect een privépraktijk met ontwerpopdrachten en vastgoedprojecten voor L’Epargne Immobilière, waarvan hij afgevaardigd bestuurder-directeur was. Tot de belangrijkste realisaties van deze bouwmaatschappij behoren twee opmerkelijke handels- en kantoorgebouwen: een monumentaal beaux-artspand in de Jezusstraat waar ook de zetel van de maatschappij gevestigd was, en een elegant hoekgebouw in art-nouveaustijl op de Meir.

Het drie bouwlagen hoge complex onder gemansardeerde zadeldaken, omvat twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde burgerhuizen (nummers 68-70) van elk drie traveeën, en een geknikt pand (nummer 66) van vier traveeën dat de overgang incorporeert tussen de oude en de nieuwe rooilijn van de Desguinlei. De lijstgevels hebben een parement uit gele baksteen in kruisverband, geaccentueerd door ontlastingsbogen uit rode baksteen. Witte natuursteen is gebruikt voor pui- en waterlijsten, speklagen, hoekblokken, sluitstenen, lateien, lekdrempels, erkers, dekstenen en topstukken, blauwe hardsteen voor de plint. Horizontaal geleed door waterlijsten, beantwoordt de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van overwegend rechthoekige muuropeningen. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Van het oorspronkelijke houten schrijnwerk, resten slechts de inkomdeuren van nummers 68-70. Smeedijzeren voortuinhek met poortjes, op een sokkel uit blauwe hardsteen.

De twee linker panden (nummers 68-70) beantwoorden aan een symmetrische compositie, die de klemtoon legt op de brede zijrisalieten. Deze worden op de begane grond gemarkeerd door driezijdige erkers, bekroond door een balkon met postamenten en smeedijzeren borstwering. Register van rond- en korfboogvensters op de eerste verdieping. Een houten portaalluifel tussen beide erkers beschermt het bordes, met op nummer 70 de oorspronkelijke houten borstwering.

Het geknikte rechter pand (nummer 66) beantwoordt aan een asymmetrische compositie, gemarkeerd door het overhoekse risaliet met tuitgevel en obelisk als topstuk, dat op de oude rooilijn is ingeplant. Daarbij leunt het portaalrisaliet aan, geaccentueerd door een door een houten luifel waarop een erker met afdak, bekroond door een dakvenster met schouderstukken en topstuk.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 956#5373.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303950 (Geraadpleegd op 01-04-2020)