Sint-Jozefsinstituut

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Ieper
Straat Meenseweg
Locatie Meenseweg 29-33, Ieper (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ieper (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Ieper (adrescontroles: 08-02-2008 - 11-02-2008).
  • Inventarisatie Ieper (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Jozefsinstituut

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bejaardentehuis van de zusters van Sint-Jozef met bijhorende school rechts; alleenstaande directeurswoning links (nummer 29). Voor de Eerste Wereldoorlog gevestigd intra muros aan de hoek Gezelleplein-Bollingstraat, thans ingenomen door het Sint-Vincentiuscollege. Neogotisch gebouwencomplex naar verluidt naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923. Omgevende tuin en geplaveide speelplaats aan straatzijde afgezet met haag.

Bejaardentehuis "Huize St.-Jozef": vier vleugels van twee bouwlagen gesloten opgesteld rondom binnenplaats. Gele baksteenbouw onder leien zadeldaken met houten dakkapellen; centrale dakruiter. Straatgevel op arduinen plint. Risalietvormende trapgevels ter hoogte van de hoeken en de centrale deurtravee, met bijkomende rondboognis waarin beeld van Sint-Jozef op sokkel, tussen de jaarstenen "Anno" "1923" in de geveltop. Gevelritmering met Brugse traveeën. Aflijnende bakstenen tandlijst. Rechthoekige muuropeningen met gecementeerde en/of arduinen boven- en onderdorpels; laatst genoemde doorgetrokken op de begane grond. Traditiegebonden houtwerk onder meer kruisramen en deels beglaasde deuren, met kleine roedeverdeling. Soortgelijke achter- en zijgevels.

In de voortuin, recenter Sint-Jozefkapelletje gedateerd 1945 door middel van gevelsteen in de puntgeveltop.

Rechts, laag klasgebouw (nokrichting loodrecht op de straat) in aansluitende vereenvoudigde bouwtrant; typerende grote raamoppervlakken. Dieperin gelegen, recentere vleugel.

Alleenstaande directeurswoning (nummer 29) met omhaagd voortuintje. Burgerhuis met L-vormige plattegrond en twee bouwlagen onder haakse zadeldaken (nokrichting parallel aan de straat, leien). Aansluitende neogotische bouwtrant zie typerende trapgevels onder meer zijgevels, aflijnend baksteenfries, rechthoekige vensters onder meer arduinen kruis- en kloosterkozijnen, verdiepte korf- en rondboognissen, gemarkeerde schoorsteentravee in de zijgevels; portaaltje onder lessenaarsdak.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meenseweg (Ieper)

Meenseweg (Ieper)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.