erfgoedobject

Johannes De Doperkapel

bouwkundig element
ID: 303992   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303992

Beschrijving

Johannes De Doperkapel geflankeerd door twee hardstenen gedenkplaten, geïntegreerd in de noordelijke zijgevel van een heden verbouwde boerenwoning (nummers 55-59) en daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

De woning, die reeds bij aanvang een driewoonst vormde, werd volgens kadastergegevens gebouwd omstreeks 1871 in opdracht van pachter Joannes Benedictus Van Hamme. In de verankerde bakstenen zijgevel zijn twee hardstenen gedenkplaten ingepast in een omlijsting van gesinterde baksteen, die familieleden van de bouwheer gedenken die overleden tijdens het eerste en derde kwart van de 19de eeuw. In 1891 registreerde het kadaster een vergroting van de noordelijke wooneenheid, met een rechthoekige uitbouw centraal tegen de kopgevel. Vermoedelijk stemt dit overeen met de inrichting van de Johannes De Doperkapel, aangezien het altaar het overlijden in 1891 van Joannes Benedictus Van Hamme gedenkt. De Johannes De Doperkapel is vormgegeven als een rechte, verankerde uitbouw van de zijgevel, uitgevoerd in een decoratief metselverband van rode en gesinterde baksteen met de uitbeelding van een kruis in de gesloten bovenbouw. Onder het kruis is een houten paneel aanwezig met de tekst "H. Joannes Baptista/ Wees bij Jesus met Maria en Joseph, onze voorspreker, in/ dit leven en onze toevlucht in het uur onzer dood/ Amen". De uitbouw wordt in de geveltop doorbroken door een kleine oculus , terwijl op de begane grond een dieper gelegen rondboognis is uitgespaard, afgesloten met een ijzeren hek en gevat in een omlijsting van gesinterde baksteen.

Het interieur van de nis is afgewerkt met een betegelde vloer en beschilderde, bepleisterde wanden. Op het hardstenen altaar staat een gepolychromeerd beeld van Johannes De Doper. De gebeitelde tekst op de voorzijde van het altaar vermeldt: "Opgebouwd uit erkentenis eener wonderlijke genezing/ en ter gedachtenis" met daaronder de namen en geboorte- en sterfdata van Joannes Benedictus Van Hamme (1808-1891) en zijn echtgenote Anna Maria Van Den Elzen (1829-1875).

Twee hardstenen gedenkplaten flankeren de kapel en gedenken respectievelijk de ouders en grootouders van Joannes Benedictus: Joannes Baptista Van Hamme (1780-1855) en Petronella Timmermans (1782-1866) enerzijds, en anderzijds Joannes Baptista Karel Van Hamme (1729-1814) en Maria Anna Van Zeebroeck (1742-1812).

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling II (Merchtem), 1872/26 en 1891/30.
  • S.N. 1989: Merchtem: kerk en parochie O.L.Vrouw-ter-Noodt, Merchtem; 98bis.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Johannes De Doperkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303992 (Geraadpleegd op 01-06-2020)