Vesten

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Merchtem
Deelgemeente Merchtem
Straat Vesten

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Merchtem (geografische herinventarisatie: 17-08-2015 - 31-12-2017).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het tracé van de straat Vesten, parallel lopend met de hoofdas Krekelendries-Markt-Nieuwstraat, gaat terug op een deel van de grachten die het Merchtemse centrum vermoedelijk al sinds de tweede helft van de 13de eeuw omringden, meer bepaald na de instelling van de Vrijheid Merchtem. Het huidige Vesten gaat terug op de zogenaamde Lombardenvest, het gedeelte dat het centrum scheidde van het ten zuiden gelegen Lombardenveld. In 1905 werd de gracht overwelfd, zodat tegen de jaren 1920 de bestratings- en verbredingswerken van de straat waren voltooid.

Het uitzicht van de straat wordt momenteel bepaald door een relatief gesloten rijbebouwing van enkele restanten uit de 19de eeuw, daarnaast voornamelijk interbellumwoningen, in combinatie met recentere bouw. De architectuur is relatief doorsnee, waarbij nummer 13 een representatief voorbeeld is van een eenvoudig enkelhuis uit het interbellum met gaaf bewaard, verzorgd schrijnwerk, en een combinatie van een baksteenparement met similibezetting. De woning werd kadastraal geregistreerd in 1931 in opdracht van de weduwe van Rudolf Moons – De Pauw.

Opvallend garagecomplex (nummer 53), horend bij het tegenoverliggende Garage George met voorgevel aan Krekelendries (nummer 11).

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling II (Merchtem), 1931/103.
  • ASSELMAN R. 1997: Merchtem ons dorp, deel II. Bloemlezing. Een reeks bijdragen tot de geschiedenis van Merchtem, Merchtem, 52-60.
  • BIESEMANS F. 2001: Merchtemse wegen en straten, een beknopte historiek, Merchtem, 61.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Merchtem

Merchtem (Merchtem)

omvat Fordgarage

Krekelendries 11, 11A, Vesten 53, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.