erfgoedobject

Hoeve Hof te Lovegem

bouwkundig element
ID
304024
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304024

Beschrijving

Hoeve Hof te Lovegem, later zogenaamd Predikstoelhof, gaat als historische site minstens terug tot het einde van de 13de eeuw. Vandaag hoeve met losse bestanddelen, waarvan de oudste bebouwing in kern teruggaat tot de 17de eeuw.

Historiek

Het hof werd omstreeks 1296 beheerd door de abdij van Grimbergen en was toen gekend onder de Germaanse naam Lovingaheim. De hoeve werd echter op het einde van de 16de eeuw verwoest door de geuzen. Het landgoed werd nadien opgesplitst in twee delen, alwaar enerzijds het huidige Hof te Lovegem ontstond en anderzijds de hoeve van Meuseghem op grondgebied Wolvertem (Meise). Op de Villaretkaart (1745-1748) wordt de hoeve aangeduid als ‘Cense de Bourguemaitre’ en weergegeven als een gesloten hoeve. Op de Ferrariskaart (1771-1777) is de bebouwing van ‘Cense Loveghem’ U-vormig weergegeven. Op de 19de-eeuwse kaarten van Vandermaelen (1836) en Popp (circa 1860) wordt ze aangeduid als respectievelijk hoeve 'Predikstoel' of 'Prechkstoel'. Deze naam was afgeleid van een oude esstronk in de haag die de vorm had van een predikstoel. De hoeve wordt op deze kaarten gekenmerkt door een losse inplanting van de bestanddelen, overeenkomstig met de huidige inplanting van het woonhuis en het volume met stal en schuur.

Beschrijving

De bebouwing is geschikt rond een gekasseid erf met centrale mestvaalt. Ten noordwesten van het erf, boerenwoning opgevat als een haaks op de straat ingeplant volume onder een afgewolfd pannen zadeldak, van zeven traveeën en één bouwlaag, waarbij de twee linkertraveeën verhoogd zijn tot twee bouwlagen. Wit geschilderde, verankerde baksteenbouw op een natuurstenen, voorheen gepikte plint. De gevel wordt geopend met rechthoekige muuropeningen. De rechthoekige toegangsdeur is gevat in een kalkzandstenen omlijsting, waarbij de consoles onder de latei de datering "anno/ 1647" vermelden. In de rechtertravee is er nog een laag deurtje onder een houten latei aanwezig.

Ten noordoosten van het erf, palend aan en evenwijdig met de straat, verankerd bakstenen volume van anderhalve bouwlaag met stal en schuur onder een zadeldak. Afgeronde benedenhoek aan de straatzijde met natuurstenen negblokken. Erfgevel afgelijnd door een rechte muizentand en geopend met rechthoekige deur- en poortopeningen en hoger geplaatste, kleine getoogde vensters.

  • Archief Heemkundige Kring Soetendaelle, Brussegem in woord en beeld (DE ROOY s.d.).
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • WILLEMS J. 2003: De geschiedenis van de gemeente Brussegem vanaf de Frankische tijd tot het begin van de XXste eeuw, s.l., 50-53 (Deel VI).
  • Informatie op straatnaambord (3 september 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof te Lovegem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304024 (Geraadpleegd op 09-05-2021)