erfgoedobject

Sint-Rochuskapel

bouwkundig element
ID
304035
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304035

Beschrijving

Wegkapel gewijd aan Sint-Rochus, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De kapel is ingeplant aan de Brusselsesteenweg en wordt omgeven door vijf beeldbepalende, gewone esdoorns (Acer pseudoplatanus).

In het kadasterarchief werd in 1879 een klein "landelijk gebouw" geregistreerd op het perceel in opdracht van Joannes Goossens, toenmalig pastoor van Linkebeek. Deze datering kan overeenstemmen met de bouw van de kapel, aangezien op een topografische kaart van 1874 nog geen kapel was aangeduid op deze locatie, maar wel op de topografische kaart van 1891.

Haaks op de straat ingeplante, verankerde bakstenen kapel onder een zadeldak (zwarte mechanische pannen). Trapgevel met verdiepte rondboogvormige muuropening, afgesloten met een ijzeren hek met decoratief uitgewerkt bovenlicht, met centraal op de spijlen van het hek de initialen "SR" (Sint-Rochus).

Wit bepleisterd interieur onder een tongewelf. Tegelvloer opgebouwd uit zeshoekige witte en rode tegels. Houten altaar met gepolychromeerd plaasteren Sint-Rochusbeeld.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling IV (Hamme), 1879/4.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Dépôt de la guerre, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Rochuskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304035 (Geraadpleegd op 08-05-2021)