erfgoedobject

Burgerhuizen in art-decostijl

bouwkundig element
ID: 304068   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304068

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee burgerhuizen in art-decostijl, gebouwd in 1925 als opbrengstwoning door en voor aannemingsbedrijf gebroeders H. Spiessens-Van Genechten. Het bouwdossier vermeldt geen architect. Door de aanbouw van een keuken, pomphuis en terras op de tweede verdieping werd de woning met nummer 93 in 1941 omgevormd tot een meergezinswoning met drie huurkwartieren. Architect Jos. Gijsen, gevestigd aan de Cogels Osylei 25 te Berchem coördineerde de veranderingswerken. De huizen behoren tot de tweede grote bouwcampagne in de Plankenbergstraat, van circa 1923 tot circa 1930. Als beeldbepalende hoekbebouwing verbinden ze naadloos de verspringende bouwlijnen aan de noordzijde van de straat.

Aannemingsbedrijf H. Spiessens-Van Genechten was gevestigd in de Lundenstraat 37 te Deurne-Noord. Als concessiehouder van het Franse Bureau d’études Bétons armés Hennebique bouwde de firma in Deurne onder meer de tribunes van het Bosuilstadion (1923), de Provinciale Landbouw- en Huishoudschool aan de Turnhoutsebaan (1923-1924), en de gemeenteschool in de Baron Leroystraat (1928-1930). Voor eigen rekening realiseerde het bedrijf verschillende opbrengstpanden in Deurne-Noord, waaronder de bewaarde reeksbebouwing Plankenbergstraat 97-103 en de nog bestaande burgerwoning Venneborglaan 9, alle in art-decostijl.

De gedeeltelijk onderkelderde burgerhuizen met voortuin tellen drie bouwlagen onder een platte bedaking, en vertonen een asymmetrische compositie van twee ongelijke traveeën. Uit de voortuinen zijn de lage gemetselde afsluitingen met geometrisch vormgegeven smeedijzeren hekwerk en poort verwijderd, terwijl de voortuin van het nummer 95 tot parking is omgevormd.

De als lijstgevel uitgevoerde hoofdgevels en blinde zijgevel onderscheiden zich door een parement uit bruinrood baksteenmetselwerk in staand verband, gecombineerd met witte natuursteen voor dorpels, middenstijlen en consoles, en simili voor borstweringen, friezen en spaarvelden. Geometrisch-florale art-decomotieven verlevendigen de gevelelementen in witte steen en simili. Een houten kroonlijst op modillons, bij nummer 93 bekleed met pvc, beëindigt de op een blauwe hardstenen plint rustende gevels. Het bakstenen parement wordt over de volledige bouwhoogte verticaal geritmeerd door brede, weinig geprononceerde vlakke lisenen die de traveeën aflijnen en bij nummer 95 de houten kroonlijst doorbreken. Bij elke woning ligt de klemtoon op de brede venstertravee. Deze wordt bij nummer 93 op de begane grond gemarkeerd door een rechthoekige erker met een bekronend balkon, waarboven een groot rondboogvenster, en op de tweede verdieping een drielicht tussen gedecoreerde getrapte consoles. De balkonbalustrade en de vensterdeuren zijn verwijderd. Bij nummer 95 definieert één centrale witstenen T- stijl met gedecoreerde versneden hoekconsoles de vensterindeling van de zijtravee: een dubbel venster op de begane grond en de eerste verdieping, en een drielicht met discreet geornamenteerde middenstijlen op de tweede verdieping. De smalle toegangstravee zet bij nummer 93 aan met een verdiepte toegangsdeur onder een gestrekte houten luifel op getrapte witte natuurstenen consoles, en bij het nummer 95 met een inpandig hoekportiek met een dubbel gelede rondbogige deur- en zijvensteropening. Beide woningen tellen boven de toegang telkens één rechthoekig venster per bouwlaag.

Het oorspronkelijke schrijnwerk van deuren en vensters is vervangen. Het zijraam met kruisroeden is wellicht origineel en van het nummer 95 bleef de omlopende houten kroonlijst op modillons zichtbaar bewaard.

De indeling van de twee woningen, bestaande uit een voorbouw en een lagere, slechts twee bouwlagen tellende achterbouw, volgt de sinds de 19de eeuw gangbare enkelhuisplattegrond. Volgens het bouwplan bevindt zich in de smalle toegangstravee, achter het portaal, een inkom, een trappenhuis, en in een lagere aanbouw een keuken en een pompplaats met wc. In de brede venstertravee ontvouwt zich een enfilade van twee grote kamers en, naast de keuken, een eetkamer-veranda die met deurvensters uitgeeft op het terras en de tuin. Op de eerste verdieping wordt deze indeling herhaald, inclusief keuken, pompplaats, eetkamer en terras in de achterbouw. De woningen lijken ontworpen als een meergezinswoning met twee huurkwartieren, doch de kelderplannen voorzien niet de gebruikelijke individuele berg- en kolenkelders.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers 329 # 1136, 329 # 17226, 627 # 18962 en 3155 # 50.

Bron     : -
Auteurs :  Bisschops, Tim
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuizen in art-decostijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304068 (Geraadpleegd op 18-09-2020)