erfgoedobject

Architectenwoning Jaak Coene

bouwkundig element
ID: 304084   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304084

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in art-nouveaustijl, als eigen woning gebouwd door de architect Jaak Coene, naar een ontwerp uit 1912 (gevelinscriptie). Van Coene zijn in Antwerpen slechts een handvol bouwprojecten teruggevonden, het vroegste uit 1908 en het laatste uit 1928, veelal in opdrachten van verwanten. Hieruit kan worden afgeleid dat Coene allicht niet als zelfstandig architect actief was.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde met dakkapellen (leien). De lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, met gebruik van witte natuursteen voor de puilijst, hoekblokken, vensterposten, lateien, lekdrempels, kraagstenen en topstukken, op een bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Geleed door de puilijst en asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het brede zijrisaliet. Daarvan is de bovenbouw gevat tussen kolossale pilasters, en afgewerkt met een kwartholle houten kroonlijst op uitgelengde posten, met een rozet op de kraagstenen. Het drielicht van de begane grond wordt overspannen door een ijzeren I-balk met rozetten op kraagstenen, en een Frans balkon met smeedijzeren borstwering markeert de eerste verdieping. De inkomtravee, boven de kroonlijst doorgetrokken tot in de bedaking, heeft postamenten met een bewerkt topstuk als bekroning. Verder onderscheidt de opstand zich door de typische variatie aan boogvormen voor de deur- en vensteropeningen, in regelmatige ordonnantie. Kleurrijke mozaïekpanelen met bloemmotieven accentueren het bekronende boogveld van het risaliet, en de borstwering van de inkomtravee. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en benedenvensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralie en de gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1912#1481.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Architectenwoning Jaak Coene [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304084 (Geraadpleegd op 23-10-2020)