erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 304158   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304158

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer C. Belloy-Waucters, naar een ontwerp door Jan De Vroey uit 1906. Het gebouw behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die midden jaren 1890 zijn loopbaan aanvatte. In deze periode bediende hij zich voor zijn residentiële architectuur zowel van het conventionele neoclassicisme, het eclecticisme, als de art nouveau. Het ontwerp van de woning Belloy-Waucters is een vereenvoudigde versie van de woning Lambo uit 1904 in de Isabella Brantstraat. Kort vóór de Eerste Wereldoorlog bracht De Vroey de neogotische Sint-Hubertuskerk te Berchem tot stand. Actief tot zijn overlijden in 1935, ontwierp hij tijdens het interbellum zowel in de klassieke beaux-artsstijl, als de meer eigentijdse art deco.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door rode en zwarte baksteen voor speklagen, ontlastingsbogen, borstweringen en fries. Witte natuursteen is gebruikt voor de architraaf, blauwe hardsteen voor de plint, puilijst, hoekblokken, lekdrempels en vensterpost. Geleed door de puilijst en asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op de brede zijtravee. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met consoles en gebuikte ijzeren borstwering, en op de tweede verdieping door een tweelicht met bewerkte post en baksteenmozaïeken op de borstwering. De portaaltravee is als risaliet geaccentueerd. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van achtereenvolgens getoogde, rechthoekige met ijzeren latei en rondbogige muuropeningen. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging. Bewaarde houten inkomdeur, smeedijzeren keldertralies en gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1906#1897.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304158 (Geraadpleegd op 28-02-2020)