erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID: 304172   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304172

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in gematigde beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer F. Brants, naar een ontwerp door de architect Emile Vereecken uit 1925. Uit het bouwdossier van deze woning valt af te leiden dat het project nog een tweede, voornamer burgerhuis omvatte op het achter aanpalende perceel aan de Mechelsesteenweg. Van dit laatste pand werd het bouwdossier evenwel niet teruggevonden. Ook de allicht gemeenschappelijke garage op de perceelgrens maakte hier deel van uit.

De hotels Brants behoren tot de allerlaatste realisaties van Emile Vereecken, die als architect actief was in Antwerpen van omstreeks 1890 tot zijn overlijden in 1926. Hij startte zijn loopbaan op het architectenbureau van vader Jean Baptiste Vereecken, en zette na zowat vijftien jaar samenwerking de succesvolle praktijk vanaf 1906 in eigen naam verder. Tijdens het decennium voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog evolueerde Vereeckens architectuur van een overladen eclecticisme naar een Frans georiënteerde beaux-artsstijl. Zijn belangrijkste creatie uit deze periode is het monumentale kantoorgebouw Bunge & C° in de Arenbergstraat. In de weinige projecten uit het vroege interbellum die van hem gekend zijn, bevestigt Vereecken zijn geloofsbelijdenis aan de klassieke, traditionele bouwkunst.

Met een gevelbreedte van drie/twee traveeën, omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een plat dak. De sobere lijstgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de plint, en witte natuursteen voor de puilijst, bow-window, speklagen, hoekblokken, vensterposten, lateien, lekdrempels en fries. Geleed door de puilijst legt de compositie de klemtoon op de middenas, die op de bel-etage wordt gemarkeerd door een bow-window met drielicht en consoles. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen, op begane grond en twee bovenste verdiepingen gekoppeld tot tweelichten. Garagepoort onder ijzeren I-balk met rozetten in de rechter travee. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Bewaarde houten inkomdeur met siersmeedwerk en vensters; smeedijzeren traliewerk en voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de typologie van de bel-etagwoning, die wordt ontsloten door de zijdelings ingeplante traphal met bovenlicht. Volgens de bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan de vestibule annex spreekkamer en de keuken met ‘monte plats’, die worden geflankeerd door de doorrij naar de garage achteraan in de tuin. Het salon neemt op de bel-etage over de volledige breedte de straatzijde in, met aansluitend de eetkamer en veranda annex office. De tweede verdieping omvat drie slaapkamers en een badkamer, de derde verdieping twee slaapkamers, een zolder en mansarde.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1925#20997.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304172 (Geraadpleegd op 02-04-2020)