erfgoedobject

Holle weg parallel met Roetsgraaf

landschappelijk element
ID: 304214   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304214

Juridische gevolgen

Beschrijving

In het verlengde van de straat Greb slingert een onverharde weg noordwaarts het plateau op. De aardeweg passeert een graspleintje met tamme kastanje en een kapelboom bij een splitsing en loopt tussen weilanden en boomgaarden met meidoornhagen tot op het plateau. Vervolgens snijdt de weg zich dieper in en loopt parallel met de sterk geërodeerde Roetsgraaf tot aan het Hoogbos. De holle weg wordt hier geflankeerd door taluds met houtkanten met voornamelijk es en robinia. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwgronden op de noordelijke helling.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud bij holle weg

 • Is gerelateerd aan
  Lork als kapelboom

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande tamme kastanje met boomkruis

 • Is gerelateerd aan
  Roetsgraaf

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg parallel met Roetsgraaf [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304214 (Geraadpleegd op 04-04-2020)