erfgoedobject

Holle weg Kinkenberg

landschappelijk element
ID: 304233   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304233

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van bij het kerkhof slingert de weg Kinkenberg noordwaarts het plateau op. De holle weg kruist een tweede holle weg ter hoogte van de Kapel Denisekrüske en leidt verder de helling op naar de Snouwenberg. De onverharde weg loopt tussen weilanden en boomgaarden begrensd door meidoornhagen met opgaande robinia en es. Er is steenslag toegevoegd om erosie tegen te gaan. Op het plateau is de weg minder diep ingesneden en omgeven door uitgestrekte akkerpercelen. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het dorp en de hoger gelegen landbouwpercelen op het plateau. Hiervoor ging de voorkeur uit naar de kortste weg die het best begaanbaar was met paard en kar. De naam Kinkenberg verwijst mogelijk naar het gebruik van deze route voor de graanhandel tussen dorpen en steden.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • PAULISSEN M. 2015: Kinkenwegen en kinkenvoerders, Wageningen.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Omvat
  Houtkant op talud

 • Omvat
  Houtkant op talud bij holle weg

 • Omvat
  Houtkant op talud langs weg

 • Omvat
  Kapel Denisekrüske

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande es als schermboom

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen in 's-Gravenvoeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg Kinkenberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304233 (Geraadpleegd op 28-03-2020)