erfgoedobject

Holle weg Snauwenberg

landschappelijk element
ID: 304261   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304261

Juridische gevolgen

Beschrijving

In het verlengde van de weg Kinkenberg slingert een verharde holle weg zich de gelijknamige berg op naar het noordoosten. Bij een wegsplitsing gemarkeerd door een wegkruis leidt de weg verder steil de helling op tussen hoge taluds met eik en boskers. De holle weg is sterk ingesneden en niet langer verhard en leidt langs de Voerenberg tot op de Snouwenberg. Op de rand van het plateau is de weg veel minder diep ingesneden en zijn er open zichten op de lager gelegen weilanden, het dorp en het Kasteel Altenbroek. Deze holle weg vormt de verbindingsweg tussen het dorpscentrum en de hoger gelegen landbouwgronden op het plateau. Daarenboven was deze weg in de 18de eeuw ook een transportroute en postkoetsweg tussen Luik en Aken zoals blijkt uit de alternatieve naam Koetsweg en de aanwezigheid van herbergen voor de reizigers zoals afspanning De Swaen. De historische weg liep door richting de grens met Nederland en passeerde langs een 'Maison de Plaisance' genaamd Snauwenberg.

In het begin van de Koetsweg ligt de 'Botkoel', een grote groeve waaruit Maasgrind werd ontgonnen. De naam 'botten' verwijst naar de herendiensten zoals het verplichte onderhoud van de wegen van de heer door de dorpelingen. Het Maasgrind uit de groeve werd hiervoor gebruikt.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • VANDENABEELE E. & DE BEULE E. 2004, De Voerstreek. Miljoenen jaren terug in de tijd, Voeren.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud holle weg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holle weg Snauwenberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304261 (Geraadpleegd op 20-02-2020)