erfgoedobject

Geheel van gekoppelde burgerhuizen

bouwkundig element
ID
304276
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304276

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van oorspronkelijk vier gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van 'courtier en laines' A.F. Chaudoir, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1882. Het bredere linker pand (nummer 43), ontworpen met een licht afwijkende ordonnantie, is vandaag ontsierd vlak gecementeerd.

Representatief voor zijn rijpe oeuvre, kwamen de woningen Chaudoir tot stand op het hoogtepunt van de succesvolle loopbaan van Lievin Van Opstal, die alleen al in de jaren 1870 meer dan honderd woningen realiseerde in Antwerpen, gaande van burgerhuizen als deze tot de meest prestigieuze herenwoningen voor het patriciaat, met een grote concentratie op de verkavelde voormalige krijgsgronden van de Leien en rond het Stadspark. Actief van midden jaren 1840 tot kort voor 1900, liep zijn praktijk vanaf 1880 samen met die van zijn zoon en opvolger Edouard Van Opstal.

Met een gevelbreedte van elk drie traveeën, omvatten de volgens repeterend schema gekoppelde rijwoningen een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevels hebben een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband met knipvoegen, gecombineerd met witte natuursteen voor de sokkel, waterlijsten, platte banden, diamantkoppen, omlijstingen en panelen, op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. In de nummers 45 en 47 is ook het baksteenmetselwerk overschilderd. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten en bossage, beantwoorden de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen. Cementtegelpanelen leggen kleurrijke accenten onder de puilijst, en in de borstwering van de topgeleding. Een klassieke hoofdgestel met een houten kroonlijst op klossen, tandlijst en trigliefen, vormt de gevelbeëindiging. Enkel in nummer 49 is het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters integraal bewaard; behouden smeedijzeren keldertralies en gietijzeren voetschrapers.

De plattegronden beantwoorden aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1882#1139.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geheel van gekoppelde burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304276 (Geraadpleegd op 07-05-2021)