erfgoedobject

Holle weg naar la Verte Heydt

landschappelijk element
ID: 304309   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304309

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorbij het kerkhof van Sint-Martens-Voeren splitst de weg in twee. Een onverharde wegel loopt naar het zuidwesten het plateau op. De holle weg is diep ingesneden en loopt tussen taluds met gemengde houtkanten. Hoger op het plateau slingert de weg zich tussen weilanden met meidoornhagen en biedt open zichten op het plateau en de talrijke holle wegen. De weg eindigt bij een wegel die verderloopt over het plateau richting la Verte Heydt. Deze holle weg vormt de historische verbinding tussen Sint-Martens-Voeren en de zuidelijke landbouwgronden op het plateau. Op historische kaarten is deze weg reeds diep ingesneden en aangeduid als 'den Groenen Wegh' die rechtstreeks doorliep naar 'Maison La Haye Verde'.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs : Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Martens-Voeren
  Sint-Martens-Voeren (Voeren)

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande es als hoekboom
  Mariahof zonder nummer (Voeren)

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande paardenkastanje als hoekboom
  Mariahof zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Houtkanten op talud holle weg
  Mariahof zonder nummer (Voeren)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Holle weg naar la Verte Heydt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304309 (Geraadpleegd op 16-06-2019)