Holle weg Komberg

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Komberg
Locatie Komberg (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Martelberg-Graftengebied

Deze bescherming is geldig sinds 02-07-1990.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

Waar de weg Komberg naar rechts afdraait, loopt rechtdoor een onverharde weg steil de helling van de gelijknamige berg op. Het betreft een licht ingesneden natte voetweg die omhoog slingert tussen weilanden met meidoornhagen en verder op het plateau de bosrand volgt. Van op de weg zijn er open zichten op de weilanden en Sint-Martens-Voeren in de vallei. De weg eindigt op het plateau bij de dwarsweg Kattenroth. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het centrum met 'de Mot' van Sint-Martens-Voeren enerzijds en de noordelijk gelegen landbouwgronden en bospercelen anderzijds. Dwars over het plateau was deze weg ook de meest directe verbinding tussen het dorp en de hoofdweg naar het oostelijk gelegen Ulvend. Oorspronkelijk liep deze weg verder door naar het noorden tot aan Vroelen en Noorbeek.

Deze weg maakte ook deel uit van een jaarlijkse processieweg sinds de 15de eeuw genaamd de 'bronk' of 'pronck'. In een 18de-eeuws verslag van de pastoor van 's-Gravenvoeren wordt vermeld dat de jaarlijkse processie niet langs de vaste route van Noorbeek naar Sint-Martens-Voeren naar het Werster Kruis (nu Steenboskapel) kan gaan omwille van de 'grooheyt van den wech'. De processie wordt omgeleid via Broek en de Schophemerheide naar de Steenboskapel. Dit wijst op de moeilijke begaanbaarheid van de holle wegen op de Komberg.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • SWERON G. & AUSSEMS J.-M. 2004, De Sint-Lambertuskerk van 's-Gravenvoeren in haar rijke, historische kader, Voeren.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs holle weg

Kattenroth zonder nummer, Komberg zonder nummer (Voeren)

omvat Houtkant op talud langs holle weg

Komberg zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.