Begraafplaats 's-Gravenvoeren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Kerkhofstraat
Locatie Kerkhofstraat zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begraafplaats 's Gravenvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ommuurde begraafplaats gelegen ten noordwesten van het centrum van ’s Gravenvoeren. De begraafplaats werd aangelegd in het interbellum na de afschaffing van het kerkhof rond de kerk. Op de topografische kaart van 1937 is de begraafplaats al weergegeven.

De toegang tot de met baksteen ommuurde begraafplaats bevindt zich in de zuidelijke hoek in een bocht van de Kerkhofstraat. De toegang is gebogen en voorzien van vier blauwe hardstenen pijlers, twee geblokte en twee met spiegels met spitsbolvormige bekroningen. Tussen de pijlers ijzeren hekken, teruggeplaatst op moment van inventarisatie (oktober 2016).

De begraafplaats heeft een geometrische aanleg met grindpaden. Centraal pad met op het einde tegen de westelijke muur strooiweide met witgeschilderd kruis met Christus tussen twee esdoorns. Tegen de zuidelijke muur ligt een eenvoudig rechthoekig dodenhuisje onder zadeldak. In het interieur bevindt zich nog een blauwe hardstenen plaat om de lijken op te baren.

In de westelijke hoek tegen de ommuring liggen enkele oude hardstenen grafplaten met onleesbaar opschrift, waarschijnlijk overgebracht bij de opheffing van het kerkhof rond de kerk. Voor de grafplaten hulstbomen en herdenkingssteen met opschrift: "Ter nagedachtenis aan onze voorouders".

De oudere graven zijn overwegend van blauwe hardsteen, maar verspreid over de begraafplaats bevinden zich meerdere gietijzeren kruisen. Deze zijn bijna allemaal gelinkt aan begravingen van tijdens het interbellum. In Voeren vindt men deze gietijzeren kruisen zowel terug op begraafplaatsen als langs wegen en kruispunten. Types van kruisen volgens de inventaris van Egelie die voorkomen op de begraafplaats zijn: type II A b 1 (begraving in 1930), type II A b 5.1 (begraving in 1932), type III A a 2 B zonder gietijzeren Christusbeeld (begraving in 1933 en één in 1935) en type II A b 4.1 (begraving niet bekend). Bijkomend nog een type opgenomen in de inventaris van Lempereur voor Wallonië: type II A 1 c 1, waar niet Christus maar Maria centraal staat in het kruis.

  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • EGELIE C.M. G. 1983: Gietijzeren wegkruisen in Limburg. Een inventaris en aanzet tot interpretatie van de thematiek, Maastricht.
  • LEMPEREUR F. e. a. 1992: La Fonte en Wallonie, les Croix de nos Aïeux. Héritages de Wallonie, Luik.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.