erfgoedobject

Begraafplaats 's-Gravenvoeren

bouwkundig element
ID: 304324   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304324

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ommuurde begraafplaats gelegen ten noordwesten van het centrum van ’s Gravenvoeren. De begraafplaats werd aangelegd in het interbellum na de afschaffing van het kerkhof rond de kerk. Op de topografische kaart van 1937 is de begraafplaats al weergegeven.

De toegang tot de met baksteen ommuurde begraafplaats bevindt zich in de zuidelijke hoek in een bocht van de Kerkhofstraat. De toegang is gebogen en voorzien van vier blauwe hardstenen pijlers, twee geblokte en twee met spiegels met spitsbolvormige bekroningen. Tussen de pijlers ijzeren hekken, teruggeplaatst op moment van inventarisatie (oktober 2016).

De begraafplaats heeft een geometrische aanleg met grindpaden. Centraal pad met op het einde tegen de westelijke muur strooiweide met witgeschilderd kruis met Christus tussen twee esdoorns. Tegen de zuidelijke muur ligt een eenvoudig rechthoekig dodenhuisje onder zadeldak. In het interieur bevindt zich nog een blauwe hardstenen plaat om de lijken op te baren.

In de westelijke hoek tegen de ommuring liggen enkele oude hardstenen grafplaten met onleesbaar opschrift, waarschijnlijk overgebracht bij de opheffing van het kerkhof rond de kerk. Voor de grafplaten hulstbomen en herdenkingssteen met opschrift: "Ter nagedachtenis aan onze voorouders".

De oudere graven zijn overwegend van blauwe hardsteen, maar verspreid over de begraafplaats bevinden zich meerdere gietijzeren kruisen. Deze zijn bijna allemaal gelinkt aan begravingen van tijdens het interbellum. In Voeren vindt men deze gietijzeren kruisen zowel terug op begraafplaatsen als langs wegen en kruispunten. Types van kruisen volgens de inventaris van Egelie die voorkomen op de begraafplaats zijn: type II A b 1 (begraving in 1930), type II A b 5.1 (begraving in 1932), type III A a 2 B zonder gietijzeren Christusbeeld (begraving in 1933 en één in 1935) en type II A b 4.1 (begraving niet bekend). Bijkomend nog een type opgenomen in de inventaris van Lempereur voor Wallonië: type II A 1 c 1, waar niet Christus maar Maria centraal staat in het kruis.

  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • EGELIE C.M. G. 1983: Gietijzeren wegkruisen in Limburg. Een inventaris en aanzet tot interpretatie van de thematiek, Maastricht.
  • LEMPEREUR F. e. a. 1992: La Fonte en Wallonie, les Croix de nos Aïeux. Héritages de Wallonie, Luik.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Begraafplaats 's-Gravenvoeren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304324 (Geraadpleegd op 26-02-2020)