erfgoedobject

Voetweg naar Veurs

landschappelijk element
ID: 304328   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304328

Juridische gevolgen

Beschrijving

De oprit naar de Sint-Annakapel gaat over in een onverharde voetweg die oostwaarts leidt. De onverharde weg leidt omhoog en volgt dan grotendeels de plateaurand tussen meidoornhagen met opgaande essen die de weilanden en boomgaarden begrenzen. De weg is deels ingesneden in het plateau en heeft een talud met gemengde houtkant. Op het hoogste punt komt de weg samen met een parallelweg die vertrekt bij de parochiekerk. Vervolgens daalt de voetweg en eindigt bij een wegkruis aan de hoofdbaan naar Veurs. Van op de weg zijn er open zichten op de vallei van de Veurs en de omringende weilanden en akkers. Deze voetweg vormt de historische verbinding en kortste weg tussen Sint-Pieters-Voeren en Veurs waarbij de rand van het plateau werd gevolgd. Op een landmeterskaart uit 1780 wordt de weg aangeduid als 'straet gaende van 't heijligen huisken naer Veurs'. De heuvel waarop deze weg samenkomt met een parallelle weg wordt 'Den Doede Man' genoemd. De weg deed dienst als kerkweg tussen Vuers en Sint-Pieters-Voeren maar werd vermoedelijk ook als lijkweg gebruikt.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • VANNIEUWENHUYZE B. & VAN HERCK H. 2014: Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering erfgoedwaarden, Gent.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Geschoren meidoornhaag als veekering

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen in Sint-Pieters-Voeren

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Voeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voetweg naar Veurs [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304328 (Geraadpleegd op 09-07-2020)