Voetweg naar Veurs

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Alternatieve naam Op gen doeëme
Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Pieters-Voeren
Straat Bauwerd
Locatie Bauwerd (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De oprit naar de Sint-Annakapel gaat over in een onverharde voetweg die oostwaarts leidt. De onverharde weg leidt omhoog en volgt dan grotendeels de plateaurand tussen meidoornhagen met opgaande essen die de weilanden en boomgaarden begrenzen. De weg is deels ingesneden in het plateau en heeft een talud met gemengde houtkant. Op het hoogste punt komt de weg samen met een parallelweg die vertrekt bij de parochiekerk. Vervolgens daalt de voetweg en eindigt bij een wegkruis aan de hoofdbaan naar Veurs. Van op de weg zijn er open zichten op de vallei van de Veurs en de omringende weilanden en akkers. Deze voetweg vormt de historische verbinding en kortste weg tussen Sint-Pieters-Voeren en Veurs waarbij de rand van het plateau werd gevolgd. Op een landmeterskaart uit 1780 wordt de weg aangeduid als 'straet gaende van 't heijligen huisken naer Veurs'. De heuvel waarop deze weg samenkomt met een parallelle weg wordt 'Den Doede Man' genoemd. De weg deed dienst als kerkweg tussen Vuers en Sint-Pieters-Voeren maar werd vermoedelijk ook als lijkweg gebruikt.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • VANNIEUWENHUYZE B. & VAN HERCK H. 2014: Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering erfgoedwaarden, Gent.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Geschoren meidoornhaag als veekering

Veurs zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Houtkant op talud

Bauwerd zonder nummer (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen in Sint-Pieters-Voeren

Sint-Pieters-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Veekeringen van meidoorn in Sint-Martens-Voeren

Kerkstraat zonder nummer (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.