Doorsteekweg naar Krutsberg

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat Knap
Locatie Knap (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In het gehucht Knap leidt een onverharde landbouwweg oostwaarts naar Krutsberg. De aardeweg slingert het plateau op tussen akkers en weilanden met nog restanten van meidoornhagen. Van op de weg zijn er open zichten rondom op de uitgestrekte akkers en weilanden. De weg eindigt bij een kruispunt gemarkeerd door een wegkruis en ter hoogte van de Hoeve Kruisberg. Deze onverharde weg vormt de historische verbinding tussen de gehuchten Knap en Krutsberg waarbij voor de kortste weg werd gekozen, dwars over het plateau en langs de akkers. De weg gaf ook aansluiting op een kruispunt met belangrijke uitvalswegen naar Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Veurs en de Nederland.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Sint-Martens-Voeren

Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.