erfgoedobject

Voetweg van de Commanderie naar Alsbos

landschappelijk element
ID: 304334   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304334

Juridische gevolgen

Beschrijving

De toegangsweg naar de Commanderie in Sint-Pieters-Voeren gaat voorbij de boomgaard en toegangsdreef van het kasteel over in een onverharde voetweg die verder zuidwaarts loopt. De weg loopt langs de grens van het kasteeldomein en tussen weilanden afgeboord met meidoornhagen. Van op de weg zijn er open zichten op de vallei en de Commanderie. Vervolgens krijgt de weg een meer ingesneden profiel en loopt tussen taluds met hakhout van hazelaar en es en opgaande eik. De weg slingert verder het plateau op en krijgt een meer open karakter met zichten op de omliggende akkers en weilanden. Uiteindelijk volgt de weg de bosrand van het Alsbos en eindigt als half verharde landbouwweg net voorbij Rullen. Deze voetweg loopt deels parallel met de hoofdbaan en vormt de historische verbinding tussen Sint-Pieters-Voeren, de Commanderie en het Alsbos, oorspronkelijk het bos van de Commanderie dat in de 19de eeuw gemeentebos werd.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud holle weg

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande eik als hoekboom

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande olm in houtkant

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande zomereik als hoekboom

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen van meidoorn

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Voeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voetweg van de Commanderie naar Alsbos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304334 (Geraadpleegd op 07-08-2020)