erfgoedobject

Voetweg naar Hoogbos

landschappelijk element
ID: 304345   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304345

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het plateau ten noorden van 's-Gravenvoeren wordt doorsneden door een netwerk aan grotendeels onverharde veldwegen. Bij een holle weg splitst een voetweg zich af en loopt verder op het plateau tussen meidoornhagen en akkerpercelen. De aardeweg leidt uiteindelijk naar het Hoogbos en sluit er aan op een aantal bospaden. Ter hoogte van het Hoogbos krijgt de weg een sterk geprofileerd karakter en loopt tussen taluds met gemengde houtkanten met onder andere populier en robinia. Deze weg zorgde mee voor de historische verbinding tussen het dorp en de meest noordelijke akkers en het Hoogbos. Mogelijk diende deze weg als alternatieve route naar het Hoogbos ter vervanging van de holle weg, afhankelijk van de seizoensgebonden begaanbaarheid van de weg. Omwille van sterke erosie werden bepaalde wegen minder gebruikt en ontstond een alternatieve, vaak min of meer parallelle route die na verloop van tijd de oorspronkelijke weg volledig verving.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud bij holle weg

 • Is gerelateerd aan
  Veekeringen in 's-Gravenvoeren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Voetweg naar Hoogbos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304345 (Geraadpleegd op 07-08-2020)