erfgoedobject

Weg naar Schophemerheide en Kattenrot

landschappelijk element
ID: 304347   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304347

Juridische gevolgen

Beschrijving

In het gehucht Vitschen splitst de weg zich ter hoogte van een gietijzeren kraan in twee. De weg Schophemmerhei loopt oostwaarts het plateau op en is hier zeer sterk ingesneden. De holle weg loopt tussen taluds met gemengde houtkanten en opgaande eik en es. Op het plateau biedt de weg open zichten op de omliggende weilanden en de historische ontginning Schophemerheide. De weg loopt verder tussen bospercelen naar het oosten richting Kattenrot en volgt dan de grens met Nederland om tenslotte te eindigen bij het boerderijgehucht Ulvend. Deze deels holle weg vormt de historische verbinding tussen Vitschen en de heideontginning in de gemeenschappelijke heide 'Bruyere de Choppem'. De weg bood ook verder aansluiting naar het oosten en vormde een belangrijke transportroute. Op de huidige topografische kaart wordt deze weg nog aangeduid als 'heerbaan'. Dit is mogelijk een verwijzing naar de heerlijke plicht om de hoofdwegen te onderhouden. Anderzijds bestaat ook de mogelijkheid dat het hier een oude Romeinse heerbaan betreft, aangelegd op de waterscheidingskam tussen het Voerdal en de Vallei van de Noorbeek. Langs de zuidzijde van de weg bevinden zich twee wegkruisen op de aantakking van paden die naar het zuiden lopen.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • DIRIKEN P. 1996, Geogids Voeren, Kortessem.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren

 • Is deel van
  Altenbroek en Voervallei met omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Houtkant op talud holle weg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Weg naar Schophemerheide en Kattenrot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304347 (Geraadpleegd op 12-08-2020)