Weg naar Schophemerheide en Kattenrot

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Schophemmerhei, Kattenroth
Locatie Kattenroth, Schophemmerhei (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict 's Graven-, Sint-Martens- en Sint-Pietersvoeren

Deze vaststelling is geldig sinds 24-12-2008.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beschrijving

In het gehucht Vitschen splitst de weg zich ter hoogte van een gietijzeren kraan in twee. De weg Schophemmerhei loopt oostwaarts het plateau op en is hier zeer sterk ingesneden. De holle weg loopt tussen taluds met gemengde houtkanten en opgaande eik en es. Op het plateau biedt de weg open zichten op de omliggende weilanden en de historische ontginning Schophemerheide. De weg loopt verder tussen bospercelen naar het oosten richting Kattenrot en volgt dan de grens met Nederland om tenslotte te eindigen bij het boerderijgehucht Ulvend. Deze deels holle weg vormt de historische verbinding tussen Vitschen en de heideontginning in de gemeenschappelijke heide 'Bruyere de Choppem'. De weg bood ook verder aansluiting naar het oosten en vormde een belangrijke transportroute. Op de huidige topografische kaart wordt deze weg nog aangeduid als 'heerbaan'. Dit is mogelijk een verwijzing naar de heerlijke plicht om de hoofdwegen te onderhouden. Anderzijds bestaat ook de mogelijkheid dat het hier een oude Romeinse heerbaan betreft, aangelegd op de waterscheidingskam tussen het Voerdal en de Vallei van de Noorbeek. Langs de zuidzijde van de weg bevinden zich twee wegkruisen op de aantakking van paden die naar het zuiden lopen.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • DIRIKEN P. 1996, Geogids Voeren, Kortessem.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

is gerelateerd aan Houtkant op talud holle weg

Schophemmerhei zn (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.