Wegkruis Oude Linde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Oude Linde
Locatie Oude Linde zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wegkruis Oude Linde

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiewegkruisen

Beschrijving

IJzeren wegkruis op een kruispunt waar verschillende veldwegen samenkomen, genaamd "Oude Linde". Tot ver in de 19de eeuw liep via dit kruispunt de weg die 's Gravenvoeren met Moelingen verbond. Op de topografische kaart van 1872 is op deze locatie een kruis zichtbaar. In de fotodatabank van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is een foto opgenomen van een zelfde kruis. Het is mogelijk dat het om dit kruis gaat.

Zwart geschilderd ijzeren kruis met een lange ronde schacht en ronde balken die eindigen op het motief van een Franse lelie. Zilver geschilderde gietijzeren Christus met hierachter een cirkel en vier stralen die vanuit het centrum van het kruis vertrekken. Op de schacht plaatje met geschilderd opschrift: "Gegroet o Kruis Ons enig Heil". Bovenaan plaatje met opschrift "INRI".

Voor het kruis staat een beplanting met buxus en (uitgezaaide) akelei. Achter het kruis staat een jonge linde.

Tegenover het kruis staat een kleine betreedbare rechthoekige bakstenen kapel, gewijd aan de Heilige Jozef en gedateerd "2005". Het is niet bekend of er op deze locatie al een oudere kapel stond. Op historische kaarten is er alleszins geen kapel aangeduid op deze plaats. De kapel is omgeven door negen jonge zomerlinden.

  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van 's-Gravenvoeren

's Gravenvoeren (Voeren)

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.