erfgoedobject

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 304356   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304356

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer A. Lega, naar een ontwerp door Antoine Jean François Cuypers uit 1881. Van deze architect, geboren in het Nederlandse Breda en zoon van de stadsarchitect aldaar, zijn in Antwerpen een beperkt aantal bouwdossiers teruggevonden uit de jaren 1869 tot 1898. In zijn architectuur paste hij een conventionele neoclassicistische stijl toe. De woning Lega maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning twee bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak (leien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met geblokte begane grond, rust op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Nadrukkelijk horizontaal geleed door de puilijst en kordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op de middenas. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een cartouchesleutel en een gebogen fronton op consoles. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen, de bovenvensters in geriemde omlijsting met oren, sierlijke ijzeren borstwering en geblokte onderdorpel. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging; centrale houten dakkapel met klauwstukken en driehoekig fronton. Bewaarde houten inkomdeur met siersmeedwerk, vensters en smeedijzeren keldertralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1881#268.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304356 (Geraadpleegd op 29-11-2020)