erfgoedobject

Fabriek Van Ham

bouwkundig element
ID: 304410   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304410

Beschrijving

Fabriek Van Ham opgetrokken net vóór of tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Naamloze Maatschappij spinnerij en weverij Van Ham (kadastrale registratie in 1915). Op dat ogenblik bestond het complex uit een productiehal en een woonhuis. Het gebouwenareaal werd uitgebreid met een weverij en spinnerij in 1932 en nogmaals in 1957. De laatste uitbreiding gebeurde door de televisieproducent Naamloze maatschappij Societé Belge de Télécommunication "Télécom".

Het industriële complex is gelegen langs de Zevenborrebeek, op de kruising met de Rilroheidebeek. De site bestaat uit een directeurswoning met een achterliggende productiehal gekenmerkt door zestien sheddaken, waaraan in 1932 een hoog gebouw met weverij en spinnerij aan straatzijde werd toegevoegd. De gebouwen zijn gelegen langs drie zijden van een voorplein. Oorspronkelijk hadden alle gebouwen onbeschilderde bakstenen gevels, die ondertussen allemaal witgeschilderd zijn.

Aan straatzijde, ten noorden van het fabrieksplein, staat de bakstenen directeurswoning, die samen met de achterliggende productiehal rond 1915 werd gebouwd. De woning is haaks op de straat ingeplant, met de voorgevel gericht op de fabriek. Het vrijstaande huis bestaat uit twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. De baksteenbouw met natuurstenen muurbanden is wit overschilderd. Rechthoekige muuropeningen met ontlastingsboog. In de smalle linker travee de deur, de rechter travee van de lijstgevel is uitgewerkt als risaliet. Achtergevel met grosso modo dezelfde indeling, met boven de deur twee vensteropeningen die de trap verlichten. De zijpuntgevels zijn gesloten en afgewerkt met een getrapte fries.

Ten westen van het plein ligt de lage, bakstenen productiehal van rond 1915 die wordt gekenmerkt door een reeks van zestien sheddaken. De daken zijn belegd met rode pannen en aan de korte noordzijde voorzien van horizontale lichtstrook. De bakstenen gevels werden later witgeschilderd. Elke travee is gemarkeerd door lisenen en in de geveltop afgewerkt met een oculus en een getrapte fries. De dakranden zijn versierd met decoratieve houten windborden. Aan de kant van het voorplein is de hal geopend met segmentbogige en rechthoekige deur- en poortopeningen, aan de achterzijde zijn de gevels gesloten.

Parallel met de lange productiehal, werd in 1932 een weverij en spinnerij gebouwd in een sobere, functionele stijl. Aan straatzijde is de productiehal daardoor gedeeltelijk niet meer zichtbaar. Het hoge gebouw domineert het beeld van de site vanop de straat. Het gebouw telt twee bouwlagen en tien traveeën, oorspronkelijk onder een plat dak, maar later voorzien van lage zadeldaken. Het gebouw bestaat uit een betonskeletstructuur ingevuld met baksteenparement en vensterpartijen. De gevel wordt verticaal geritmeerd door de uitspringende pijlers van het betonskelet; de gevels aan straatzijde werden witgeschilderd. Op elke bouwlaag een doorlopend vensterregister met kleine verdelingen van glas in beton. Langs de straat gaat de onderste band verscholen achter de aanbouw uit 1957. In de koergevel wordt de onderste band doorsneden door verschillende poorten.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling III (Dworp), 1915/23, 1932/12 en 1957/39.
  • S.N. s.d.: Dworp – Tourneppe Fabriek Van Ham [online], www.delcampe.net (geraadpleegd 5 december 2016).

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Fabriek Van Ham [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304410 (Geraadpleegd op 12-08-2020)