erfgoedobject

Estaminet In de Heidebloem

bouwkundig element
ID
304431
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304431

Juridische gevolgen

Beschrijving

Langgestrekt 18de-eeuws estaminet In de Heidebloem, zoals vaag te lezen staat op de met imitatieboomstammen omgeven tekstplaat op de hoek van het gebouw.

Het pand, waarvan de kern reeds aangeduid staat op de 18de-eeuwse Ferrariskaart, is gelegen op de kruising van de Krabbosstraat, de Prins Boudewijnlaan en Heidebloem. Op de Atlas der Buurtwegen van 1841 staat het volume duidelijk ingetekend, toen al opgedeeld in twee percelen corresponderend met de huidige nummers 109 en 111. In 1877 (kadastrale registratie) wordt het pand 111-113 aan zuidwestzijde verlengd.

Langgestrekt volume van tien traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met Vlaamse pannen (nok evenwijdig met de straat). Het pand bestaat uit twee delen, met ten oosten het oudste deel van vier traveeën, wellicht teruggaand tot de 18de eeuw, en ten westen het deel van zes traveeën inclusief de uitbreiding uit 1877.

Het oostelijke deel van vier traveeën is een voormalige herberg gemarkeerd door het met cementrustiek omlijste naambord met opschrift "In de Heidebloem". De constructie met doorstekende balken en blokramen (kozijnvensters) kunnen wijzen op een (versteende) vakwerkbouw. De gevels van de herberg zijn onregelmatig gepleisterd en witgeschilderd; muurankers onderscheiden de traveeën. De langsgevel aan straatkant is geopend met vier onregelmatig geplaatste, kleine blokramen, waarvan de twee centrale met diefijzers. De vrije zijpuntgevel is, met uitzondering van een luchtgleuf in de geveltop, gesloten.

Het westelijke volume is een woonstalhuis in witgeschilderde, verankerde baksteenbouw. In de zijpuntgevel is het baksteenmetselwerk duidelijk zichtbaar. De lijstgevel aan straatzijde is vlak gepleisterd; een klein houten blokvenster in de tweede travee wijst mogelijk op een versteende vakwerkbouw. Alle rechthoekige muuropeningen in de straatgevel hebben een houten latei en een hardstenen lekdrempel. Het woongedeelte beslaat de drie rechtse traveeën, met centraal de deur, geflankeerd door twee vensteropeningen. Links aansluitend het stalgedeelte van drie traveeën, geopend met drie kleine vensteropeningen, waarvan de rechtse voorzien van diefijzers.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling III (Dworp), 1866/40, 1877/11 en 1881/90.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijk bibliotheek van België, uitgegeven in 1770 – 1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Estaminet In de Heidebloem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304431 (Geraadpleegd op )