erfgoedobject

Burgerhuis uit 1929

bouwkundig element
ID
304461
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304461

Beschrijving

Vermoedelijk voormalig handelshuis of café, gedateerd met een jaartalsteen '1929', opgetrokken door Jozef Smulders-Vanderpoorten in sobere neostijl met bewaard verfijnd schrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping.

Half vrijstaand dubbelhuis van twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Bakstenen lijstgevel op hardstenen plint en gedecoreerd met negblokken, sluitstenen, een kordonlijst en een gevelfries in blauwe hardsteen. De benedenverdieping telt drie traveeën met een centrale voordeur, geflankeerd door grote segmentboogvormige etalage- of cafévensters (?). Het verfijnde originele schrijnwerk wordt getypeerd met een speelse kleinhoutverdeling in de bovenlichten. Op de bovenverdieping twee keer twee gekoppelde rondboogvormige ramen, gescheiden door een centraal liseen die uitloopt op de uitspringende muurlijst. Centraal getrapt dakvenster met overhoeks geplaatst liseen als topstuk. Blinde bakstenen zijpuntgevel.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling III (Dworp), 1931/37-6.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis uit 1929 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304461 (Geraadpleegd op 08-05-2021)