erfgoedobject

Bronnen en bronpoelen Teuvenbeek

landschappelijk element
ID
304485
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304485

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming was geldig van tot

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming was geldig van tot

Beschrijving

Een stelsel van drie bronnen waarvan er twee tot drie poelen worden opgestuwd in graslanden in de vallei van de Teuvenbeek. De twee bronnen liggen in een amfitheater op de zuiderhelling van de Teuvenbeek. Twee zijlopen van de Teuvenbeek verbinden de bronnen via drie bronpoelen met de waterloop. Eén bron ligt op de noordelijke helling.

Het Vaalser Groenzand (Formatie van Vaals) dateert uit het Boven-Krijt en bevindt zich onderaan het krijt van de Formatie van Gulpen. De kustafzettingen bestaan uit glauconietrijk zand met kleihoudende lagen erin. Deze afzetting dagzoomt over de volledige lengte van de Gulpvallei. Het grondwater dat stagneert op de kleilagen komt in verschillende bronnen aan de oppervlakte.

Vanaf de kaarten van Vandermaelen en Popp is het stelstel van bronpoelen reeds gedetailleerd gekarteerd. Op latere topografische kaarten zijn de bronnen herkenbaar.

De perceelsrand is begroeid met meidoorn, es en wilg. In de moerassige zone tussen bronpoelen en de beek bevindt zich moeraszegge, bittere veldkers, grotte pollen polzeggen, bosbies en grote egelskop. In een poel staat grote lisdodde.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.
 • Topografische basiskaart numerieke reeks, Nationaal Geografisch Instituut, uitgegeven in 2009, schaal 1:10.000.
 • BATS. H. 1992: Het Voerense Landschap, M&L 11.5, 14-33.
 • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.

Auteurs: Van den Bremt, Paul; Vanmaele, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Gulpvallei met omgeving

 • Is deel van
  Teuven

 • Is gerelateerd aan
  Knoteik op perceelsgrens


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bronnen en bronpoelen Teuvenbeek [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304485 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.