erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID
304491
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304491

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer L. Jammart-Geerts, naar een ontwerp, door Edward Van Not uit 1910 (gevelinscriptie). Verderop in de Robert Molsstraat realiseerde de architect in 1912 nog de woning De Hulsters in een neo-Vlaamserenaissance-getinte eclectische stijl.

Het gebouw is representatief voor het vroege oeuvre van Edward Van Not, wiens loopbaan kort na de eeuwwisseling van start ging. Vóór de Eerste Wereldoorlog ontwierp hij tientallen van dergelijke burgerhuizen in Antwerpen, een groot aantal in dienst van de Algemeene Bouwmaatschappij, waarbij het stijlenjargon varieerde van neo-Vlaamserenaissance, beaux-arts en cottage tot art nouveau. Vanaf het interbellum tot zijn overlijden, combineerde Van Not zijn privé-praktijk met het ambt van gemeentelijk architect in Deurne.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel onderscheidt zich door een verzorgd parement uit witte natuursteen, op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Geleed door de puilijst, met schijnvoegen op de begane grond, legt de compositie de klemtoon op de bredere middenas. Naar midden 18de-eeuws voorbeeld opgevat als frontispice, wordt deze op de eerste verdieping gemarkeerd door een korfboogvenster en balkon met uitgelengde consoles en doorgetrokken balustrade, en op de tweede verdieping door een golvend Frans balkon met smeedijzeren neorégence-borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van steekboogopeningen, de bovenvensters in geriemde omlijsting met cartouchesleutel gevat in een spiegelboogveld, en op de tweede verdieping lekdrempels op consoles. Het geveldecor is ontleend aan de rocailles van de Lodewijk XV-stijl. Een klassiek hoofdgestel, de fries gevat in een spiegelboogveld met rocaillecartouches op de middenpenanten, en een houten kroonlijst met tandlijst, vormt de gevelbeëindiging. Bewaarde houten inkomdeur en benedenvensters met kleine roeden in het bovenlicht, en smeedijzeren keldertralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, geflankeerd door de keuken annex office, pomphuis en wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1910#1547.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304491 (Geraadpleegd op 26-01-2021)