erfgoedobject

Ensemble van vier gekoppelde meergezinswoningen

bouwkundig element
ID
304506
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304506

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ensemble van vier twee aan twee gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van juffrouw L. Truyen naar ontwerpen door Jules Dries. Als eerste kwamen in 1909 de twee linker panden (nummers 20-22) tot stand, in 1911 gevolgd door de twee rechter panden (nummers 16-18). De architect wiens loopbaan eind jaren 1890 van start ging, realiseerde rond de eeuwwisseling een groot aantal burgerhuizen in neoclassicistische stijl, met name in de wijk Zuid. In de jaren kort vóór de Eerste Wereldoorlog wisselde hij dit conventionele stijlidioom af met ontwerpen in beaux-artsstijl of een gematigde art nouveau. Tot zijn belangrijkste realisaties uit deze periode behoort de music-hall en bioscoop uit 1914 in de Quellinstraat, bekend als Cinema Eden of Ciné Quellin.

Met een gevelbreedte van elk drie traveeën, omvatten de volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels met schijnvoegen op de begane grond, rusten op een plint uit blauwe hardsteen. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten, beantwoordt de compositie van de twee linker panden (nummers 20-22) aan een asymmetrisch opzet. Daarbij ligt de klemtoon op de zijtraveeën, waarvan de bovenbouw in een korfbogige spaarnis met pilasters en sluitsteen gevat is, gemarkeerd door een driezijdige houten erker op de eerste verdieping. Geleed door de puilijst, beantwoordt de compositie van de rechter panden (nummers 16-18) aan een axiaal opzet, de bovenverdiepingen geritmeerd door rechthoekige spaarnissen, de middenas gemarkeerd door kolossale pilasters en een balkon met consoles en balustrade. Verder beantwoorden de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van overwegend rechthoekige muuropeningen. Nummers 20-22 onderscheiden zich door korfboogvensters in de topgeleding, geriemde vensteromlijstingen, een balustrade of onderdorpel in de borstwering. Nummers 16-18 onderscheiden zich door entablementen en guirlandemedaillons op de eerste verdieping, sluitstenen en onderdorpels op de tweede, en chutes op de pilasters, een decor ontleend aan de Lodewijk XVI-stijl. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen, tandlijst en consoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van inkomdeuren en vensters met kleine roeden in het bovenlicht is integraal bewaard; smeedijzeren keldertralies, gietijzeren voetschrapers in nummers 20-22.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw. Het huurkwartier op de eerste verdieping bestaat uit twee kamers en een keuken annex wc. De tweede verdieping omvat twee kamers, een wc en terras.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1909#570 (nummers 20-22) en 1911#883 (nummers 16-18).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van vier gekoppelde meergezinswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304506 (Geraadpleegd op 26-01-2021)