erfgoedobject

Woningen Belsack-Theys

bouwkundig element
ID
304518
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304518

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woningen Belsack-Theys
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Twee-onder-eenkapwoning in brutalistische stijl, opgetrokken in 1967 voor Antoon Belsack (nummer 14) en Herman Theys (nummer 16) naar ontwerp van architectengroep Dimensie 3 (architect Simon Deneef) uit Brussel. De architecten hielden rekening met de natuurlijke helling van de straat en het perceel.

Beide panden liggen op de historische weg die Alsemberg met de Zennebrug in Lot verbond en die tot in het midden van de 20ste eeuw voornamelijk de akkers ontsloot. De straat ligt op de noordelijke flank van de beekvallei. Vanaf het midden van de 20ste eeuw werd de omgeving verkaveld en bebouwd met woningen.

Beide woningen zijn identiek en spiegelend aan elkaar gebouwd. Doordat ze gelegen zijn op een zijdelings hellend terrein, staat de woning Theys lager ingeplant dan de buurwoning Belsack, wat een getrapt volumespel oplevert. De woningen zijn met de voorgevels op het zuiden gericht, waar de terrassen en grote vensterpartijen de woonruimtes van licht voorzien.

Beide woningen bestaan uit drie achter elkaar gelegen bouwvolumes onder platte daken, die het hellende talud volgen. Aan de straatzijde een open portaal en autostalplaats, overluifeld door een groot betonnen terras op gebogen betonnen pijler. Het tweede volume herbergt beneden de hal, de garage en stookplaats, waarboven zich de woon- en eetkamer bevinden, uitgevend op het gevelbrede terras aan straatzijde en ook zenitaal verlicht door een strook vensters onder het verhoogde dak dat de start van het derde, hoogste volume aangeeft. Het achterste volume, aan de noordzijde van de woning, is ongeveer een halve verdieping hoger gelegen dan het voorste volume. Daar bevinden zich de nachtruimtes en de badkamer.

De woningen werden opgetrokken uit onbeschilderde veldovensteen, zichtbare beton en metalen ramen. Expressieve zuidelijke gevelpartij naar de straat. Zowel de balustrade van het balkon aan de straatzijde als de kroonlijsten zijn uitgevoerd in zichtbaar beton waardoor het volumespel door het licht- en schaduwspel wordt benadrukt. De betonnen balkons benadrukken zowel het horizontalisme van de architectuur als het getrapte verloop van de volumes. De noordgevels zijn sobere lijstgevels, schaars geopend met telkens twee vensters. Eenzelfde vrij gesloten karakter voor de zijgevels.

  • Gemeentearchief Beersel, bouwdossiers, B2041/1968 en B2042/1968.

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Woningen Belsack-Theys [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304518 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.