erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

bouwkundig element
ID: 304546   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304546

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Alsemberg
  Deze bescherming is geldig sinds 04-03-2004

Beschrijving

De neogotische kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand werd opgetrokken in 1894 in opdracht van juffrouw Barbara Walschot, naar ontwerp van architect Jules Jacques Van Ysendijck. Prominent gelegen Mariakapel in de zichtas vanuit de Pastoor Bolsstraat naar de Onze-Lieve-Vrouwkerk, aan de voet van de trappenpartij naar de kerk. In 1933 werd ze enkele meters verplaatst bij de bouw van de naastliggende Mariazaal. De kapel is onderdeel van het als dorpsgezicht beschermde centrum van Alsemberg.

De neogotische kapel op rechthoekige plattegrond werd opgetrokken uit bak- en natuursteen op een natuurstenen onderbouw en onder een leien zadeldak. De met een natuurstenen daklijst afgewerkte puntgevel heeft een rechthoekige deur met spitsboogvormig bovenlicht, gevat in een spitsboogomlijsting bestaande uit twee kleuren natuursteen. In de geveltop een natuurstenen vierlob. De zijgevels hebben steunberen met natuurstenen afzaten en worden belijnd met een kroonlijst op consoles. De gevels worden doorbroken door een venster met natuurstenen omlijsting en een drielob in de bovendorpel. Oorspronkelijk was de kapel bekroond met een natuurstenen kruis.

Het interieur heeft een natuurstenen vloer, gepolychromeerd spitsbooggewelf, altaar naar ontwerp van Van Ysendijck en vensteromlijstingen. Het altaar heeft een vierlob, een Mariamonogram en het opschrift 'Sta ons bij in onzen nood/ maar vooral in het uur der dood'. Boven het altaar een omlijste nis met Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbeeld. Naast het altaar werd een herdenkingssteen in de muur verwerkt met het opschrift 'Deze kapel/ werd door/ Barbara/ Walschot/ gebouwd in ’t jaar/ O.H.J.C MDCCC/ LXXXXIV'.

 • DE COCK J. 2012: Inventaris van de Alsembergse kapellen, En het dorp zal duren … 2.6, 12-15.
 • KILLENS S. 1988: Een verdwenen Alsembergse herberg, De Brabantse folklore 260.
 • THEYS C. 1960: Geschiedenis van Alsemberg, Brussel.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Alsemberg

 • Is deel van
  Pastoor Bolsstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304546 (Geraadpleegd op 30-09-2020)