erfgoedobject

Van Cutsemkapel

bouwkundig element
ID: 304548   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304548

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bakstenen kapel uit 1876, opgetrokken door Franciscus Van Cutsem en in 1924-1925 hersteld door de Lambert en Johanna Meerts waardoor ze ook bekend staat als kapel Meerts. Kapel gelegen in de zachte berm langs de straat.

Rode baksteenbouw op rechthoekige plattegrond onder overstekend pannen zadeldak. Een met een smeedijzeren hek afgesloten rondboogdeur met witte natuurstenen negblokken onder een druiplijst geeft toegang tot de kapel. In de geveltop een herdenkingssteen met het opschrift 'Deze/ kapel is gebouwt/ door/ Franciscus van Cutsem/ ter eere van/ Catharina De Greef/ overleden den 29 mey/ 1876'. De zij- en achtergevels zijn gesloten. Het met een tongewelf overdekte interieur heeft een tegelvloer en eenvoudige altaartafel eveneens voorzien van vloertegels. In een kleine rondbogige beglaasde houten kastkapel staat een Mariabeeld.

  • BRASSINE I. s.d.: De Kapellen van Alsemberg, s.l., 33.
  • DE COCK J. 2012: Inventaris van de Alsembergse kapellen, En het dorp zal duren … 2.6, 35-37.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Van Cutsemkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304548 (Geraadpleegd op 24-09-2020)