erfgoedobject

Ravenbosdreef

landschappelijk element
ID
304600
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304600

Beschrijving

Tegenover een historische hoeve leidt een onverharde dreef noordwaarts. Deze Ravenbosdreef is langs weerszijden beplant met een rij opgaande populieren en leidt recht naar enkele grote percelen akkerland. Van op de weg zijn er open zichten op de omliggende boerderijen en de Grote Linde. De dreef maakt hier een hoek van 90 graden naar het oosten om vervolgens opnieuw af te buigen naar het noorden. De Ravenbosdreef vormt de administratieve grens tussen de gemeenten Oostkamp en Beernem. De huidige dreef volgt de historische perceelsgrens tussen de cultuurgronden aansluitend bij het Blauw Kasteel en de onontgonnen heide van het 'Beverouts Veldt' zoals te zien is op de Kabinetskaart van de Ferraris. De aanleg van de dreef dateert van na de in cultuur name van de uitgestrekte heide toen hier een uitgebreid netwerk van dreven werd voorzien, wat ook het rechte karakter van de weg verklaart. Vanaf 1863 werden in opdracht van het provinciebestuur in het Beverhoutsveld talrijke dreven en paden aangelegd met beplantingen langs de hoofddreven zoals te zien is op de latere historische kaarten. Er werd ook een grachtennetwerk gegraven voor een betere ontwatering van het gebied. Deze systematische percelering met de inbreng van lineaire beplantingen langs dreven, paden en grote perceelsblokken heeft geleid tot een meer gesloten landschapsbeeld, in tegenstelling tot het eertijds volledig open meersengebied.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ravenbosdreef [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304600 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.