erfgoedobject

Krommedreef

landschappelijk element
ID: 304609   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304609

Beschrijving

De Krommedreef is een onverharde weg die de Gevaertsdreef verbindt met de Langedreef. De aanzet van de weg is gekasseid en de wegbeplanting bestaat uit een rij jonge eiken, geschrankt langs weerszijden van de weg. Van op deze smalle weg zijn er open zichten op omliggende akkers en weilanden en de bomenrijen die naburige dreven markeren. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten zoals te zien is op de historische kaarten. Vanaf 1863 werden in opdracht van het provinciebestuur in het Beverhoutsveld talrijke dreven en paden aangelegd met beplantingen langs de hoofddreven. Er werd ook een grachtennetwerk gegraven voor een betere ontwatering van het gebied. Deze systematische percelering met de inbreng van lineaire beplantingen langs dreven, paden en grote perceelsblokken heeft geleid tot meer gesloten landschapsbeeld, in tegenstelling tot het eertijds volledig open meersengebied. De Krommedreef vormt een doorsteek tussen twee belangrijke noord-zuidassen en heeft bijgevolg een minder monumentaal karakter.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs : Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

  • Is deel van
    Oedelem
    Oedelem (Beernem)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Krommedreef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304609 (Geraadpleegd op 18-06-2019)