erfgoedobject

Gevaertsdreef

landschappelijk element
ID: 304612   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304612

Beschrijving

De Gevaertsdreef leidt van de Kasteelhoek ter hoogte van het gehucht Veldhoek door het Beverhoutsveld en komt uit bij een wegkruis aan de Beekstraat. De half verharde dreef is aangelegd met grind maar gaat ongeveer halverwege over in een bolle gekasseide weg. Langs weerszijden is de dreef beplant met een rij geschrankte opgaande populieren. Bij een aantal weilanden zijn langs de wegkant nog grote knotwilgen bewaard als relict van de historische perceelsrandbegroeiing. Van op de dreef zijn er open zichten op de landbouwgronden en overige dreven rondom. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Kabinetskaart van de Ferraris. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten zoals te zien is op de latere historische kaarten. Vanaf 1863 werden in opdracht van het provinciebestuur in het Beverhoutsveld talrijke dreven en paden aangelegd met beplantingen langs de hoofddreven. Er werd ook een grachtennetwerk gegraven voor een betere ontwatering van het gebied. Deze systematische percelering met de inbreng van lineaire beplantingen langs dreven, paden en grote perceelsblokken heeft geleid tot een meer gesloten landschapsbeeld, in tegenstelling tot het eertijds volledig open meersengebied. De Gevaertsdreef is een van de eerste wegen door de heide en vormde in de 18de eeuw de enige verbindingsweg tussen gehuchten ten noorden en ten zuiden van het uitgestrekte 'Beverouts Veldt'. De dreef verbond het gehucht Gevaert aan het kanaal Brugge-Gent met Oedelem.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs : Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

  • Is deel van
    Oedelem
    Oedelem (Beernem)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gevaertsdreef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304612 (Geraadpleegd op 26-06-2019)