Doorsteekweg naar Beverhoutsveld

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Oedelem
Straat
Locatie Oedelem (Beernem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde (erfgoedonderzoek: 2016 - 2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naast een woning aan de Akkerstraat leidt een onverharde landbouwweg naar de achterliggende landbouwpercelen. De weg slingert zich tussen weilanden die afgeboord zijn met dikke knotwilgen en biedt open zichten rondom. Uiteindelijk komt de weg uit bij een boerderij en sluit aan op de private oprit naar het erf vanuit de Beekstraat die ook langs een historische hoeve passeert. Op de historische kaarten is te zien dat deze onverharde weg de historische verbinding vormt tussen het gehucht 'Bickstraete' en de uitgestrekte heide van het 'Beverouts Veldt'. De weg vermeed de centrale weg door de heide en tevens verbindingsweg naar Oedelem, wat de nodige verkeersdrukte met zich meebracht, maar bood een alternatieve route die rechtstreeks naar de heide leidde. Voor de hoeves die langs deze weg waren ingeplant bood de weg ook een directe aansluiting op de hoofdweg naar het zuiden.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oedelem

Oedelem (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.