erfgoedobject

Lekkerdreef

landschappelijk element
ID: 304619   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304619

Beschrijving

Waar in het gehucht Lekkerhoek de hoofdweg een scherpe bocht maakt, leidt een loodrechte dreef oostwaarts. De dreef loopt parallel met de Beekstraat, de hoofdweg naar Oedelem. De Lekkerdreef is een smalle, half verharde weg die langs weerszijden beplant is met opgaande populieren en jonge inboeten van eik. De dreef loopt dwars over het Beverhoutsveld en biedt open zichten op de omliggende percelen akker- en weiland en de verschillende dreven die worden gekruist. Voorbij het kruispunt met de Langedreef gaat de grindlaag over in kasseien en vervolgt de dreef als een gekasseide weg tot aan de Beverhoutsveldstraat. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Kabinetskaart van de Ferraris. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten zoals te zien is op de latere historische kaarten. Vanaf 1863 werden in opdracht van het provinciebestuur in het Beverhoutsveld talrijke dreven en paden aangelegd met beplantingen langs de hoofddreven. Er werd ook een grachtennetwerk gegraven voor een betere ontwatering van het gebied. Deze systematische percelering met de inbreng van lineaire beplantingen langs dreven, paden en grote perceelsblokken heeft geleid tot een meer gesloten landschapsbeeld, in tegenstelling tot het eertijds volledig open meersengebied. Oorspronkelijk leidde de dreef van in het gehucht Lekkerhoek tot aan een hoeve aan de rand van het nieuw ontgonnen veldgebied. Vandaag rest hier nog een klein bijgebouw als herinnering aan de historische bewoning.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Lekkerdreef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304619 (Geraadpleegd op 07-08-2020)