Stockmansstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stockmansstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte straat met rechtlijnig tracé tussen de Britselei en de Justitiestraat, samen met de Leien aangelegd op de voormalige krijgsgronden en geopend in 1868. De naam verwijst naar de rechtsgeleerde Pieter Stockmans (Antwerpen, 1608-1671), raadsheer bij het Hof van Brabant, geheimraad, zegel- en charterbewaarder van het hertogdom Brabant.

De westzijde wordt volledig ingenomen door de oostelijke zijgevel van het Gerechtshof. Van de oorspronkelijke bebouwing aan de oostzijde, opgetrokken tussen 1871 en 1876 is slechts één pand gaaf bewaard.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Stockmansstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.