erfgoedobject

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 304628   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304628

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Victor Flémal, naar een ontwerp uit 1875. De rijwoning vormde oorspronkelijk het linker pand van een geheel van drie gekoppelde winkelhuizen, waarvan de twee rechter al in 1874 waren gebouwd in opdracht van Egide Spillemaekers-Van Camp uit Boom. Deze laatste panden (nummers 3-4) werden in 1977 gesloopt voor een nieuwbouwflat. Van de in Brussel geboren en jong overleden Flémal, zijn in Antwerpen slechts een twintigtal bouwprojecten gekend, daterend uit de jaren 1871 tot 1882. Het betreft zonder uitzondering burger- of winkelhuizen in conventionele neoclassicistische stijl.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel, met schijnvoegen op de entresol, rust op winkelpui uit blauwe hardsteen. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten en het gevelbrede balkon van de eerste verdieping, beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema. Winkelpui met een later verlaagde korfboogvitrine tussen rondboogdeuren (winkel- en privé-portaal), pilasters, geprofileerde waterlijsten en trigliefsleutels met stafwerk. Registers van getoogde bovenvensters, op de eerste en tweede verdieping in geriemde omlijsting met oren, sluitsteen en doorgetrokken, gestrekte waterlijsten. De eerste verdieping wordt gemarkeerd door een gevelbreed balkon met voluutconsoles en smeedijzeren borstwering, de tweede verdieping door smeedijzeren borstweringen. Een houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Houten schrijnwerk en smeedijzeren parapetten.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1875#70 (nummer 2) en 1874#699 (nummer 4-6.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304628 (Geraadpleegd op 28-10-2020)