erfgoedobject

Peendreef

landschappelijk element
ID: 304634   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304634

Beschrijving

Tegenover een grote boerderij aan de Beverhoutstraat vlakbij de Beverhoutsveldkapel leidt een loodrechte dreef naar het Beverhoutsveld. De Peendreef is een onverharde dreef die langs weerszijden beplant is met een rij opgaande eiken. De dreef kruist drie overige dreven en na de kruising met de Bootsdreef verandert de dreefbeplanting in rijen opgaande populieren met jonge inboeten van eik. De dreef is hier half verhard met grind en eindigt bij de Groenstraatbeek die afgeleid werd in functie van de watertoevoer voor de grachten bij de Praathoeve. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Kabinetskaart van de Ferraris. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten zoals te zien is op de latere historische kaarten. Vanaf 1863 werden in opdracht van het provinciebestuur in het Beverhoutsveld talrijke dreven en paden aangelegd met beplantingen langs de hoofddreven. Er werd ook een grachtennetwerk gegraven voor een betere ontwatering van het gebied. Deze systematische percelering met de inbreng van lineaire beplantingen langs dreven, paden en grote perceelsblokken heeft geleid tot een meer gesloten landschapsbeeld, in tegenstelling tot het eertijds volledig open meersengebied.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Peendreef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304634 (Geraadpleegd op 07-08-2020)